Insekter til fiskefoder

Bæredygtige proteiner – fra insekter til fiskefoder (kemi)

Et forløb til Kemi i STX/HTX på A- og B- niveau.

Indhold

Eleverne lærer i forløbet primært om proteiner, hvordan de opbygges af aminosyrer, og hvordan deres opløselighed og øvrige egenskaber kan manipuleres ved pH-ændring og temperaturændring. I forlængelse af dette introduceres kort enzymer.

Forløbet fokuserer på bæredygtigheden af forskellige proteinkilder i fødevarer og undersøger specifikt, hvordan insekter kan bruges til at skabe mere bæredygtige proteinrige fødevarer, enten sekundært som fiskefoder eller direkte. Som eksempel bruges udfordringerne med at brødføde verdens befolkning med fisk opdrættet bæredygtigt i akvakultur, illustreret gennem den ph.d.-studerende Manon Egginks arbejde på DTU.

I forhold til fiskefoder introduceres kitin, som findes i insekternes exoskelet, herunder hvordan indholdet af kitin påvirker næringsoptaget hos fisk, og hvordan kitinindholdet kan bestemmes kvantitativt gennem oprensning og spektrofotometri.

Varighed

Forløbet strækker sig over 10-14 moduler med flere forsøg indlagt, men enkelte moduler kan også bruges separat.

Link til undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet og lærervejledning kan hentes på verdensmaalene.dk

Introduktionsvideo

Som en del af forløbet indgår denne introduktionsvideo:

 

Forløbet er udviklet af

  • Manon Eggink, DTU Aqua
  • Jonas Niemann, Gentofte HF

En del af "Stem på Verdensmålene"

Forløbet er en del af projektet "Stem for Verdensmålene", der er et samarbejde mellem VerdensKlasse / Mellemfolkeligt Samvirke og DTU Aqua med støtte fra Novo Nordisk Fonden.

For info om "Stem for Verdensmålene" kontakt projektleder Christian Riisager-Simonsen.