Fra ølproduktion til fiskefoder

Fra øl til fiskefoder – mask som bæredygtig proteinkilde (biotek/kemi)

Et forløb til Bioteknologi og Kemi i STX/HTX på B-niveau.

Indhold

Eleverne lærer i forløbet om aminosyrer og proteiners struktur samt fysiske og kemiske egenskaber af disse.

Ved at udnytte både fysiske og kemiske egenskaber arbejdes eksperimentelt og teoretisk med opgaver, der understøtter forståelsen af de metoder, der anvendes til både fremstilling af proteinholdigt materiale samt analyse af proteinindhold. Herigennem er målet, at eleverne får en dybere forståelse af proteiners opbygning, syre-baseegenskaber og opløselighedsforhold samt øger deres kompetencer i laboratoriet

Som eksempel bruges udfordringerne med at lave ”kaskade-udnyttelse” af restmaterialer som f.eks. mask fra ølproduktionen illustreret gennem den ph.d.-sttuderende Freia Karlsens arbejde på DTU.

Varighed

Forløbet strækker sig over 9 moduler med flere forsøg indlagt, men enkelte moduler kan også bruges separat.

Link til undervisningsmaterialet

Undervisningsmateriale og lærervejledning kan hentes på verdensmaalene.dk

Introduktionsvideo

Som en del af forløbet indgår denne introduktionsvideo:

 

 

Forløbet er udviklet af

  • Freja Karlsen, DTU Aqua
  • Anders Almlund Osted, Rysensteen Gymnasium

En del af "Stem for Verdensmålene"

Forløbet er en del af projektet "Stem for Verdensmålene", der er et samarbejde mellem VerdensKlasse / Mellemfolkeligt Samvirke og DTU Aqua med støtte fra Novo Nordisk Fonden.

For info om "Stem for Verdensmålene" kontakt projektleder Christian Riisager-Simonsen.