Linemuslinger

Linemuslinger – i kampen mod eutrofiering og som bæredygtig fødevare (biologi/biotek)

Et forløb til Biologi i STX/HTX på A- og B-niveau samt Bioteknologi.

Indhold

Eleverne lærer i dette forløb om nitrogenkredsløbet, minimumsloven og betydningen af nitrogenudvaskning fra landbruget for de hav- og kystnære økosystemer.

I den eksperimentelle del af forløbet arbejder elverne med den naturvidenskabelige arbejdsmetode i form af empirisk arbejde med forsøg, databehandling, deling af data og videnskabelig modellering.

Linemuslinger bruges her som eksempel på, hvordan biologisk og bioteknologisk viden kan bidrage til at imødegå nogle af de udfordringer, verden står overfor, og som har dannet grundlaget for tilblivelsen af FN's 17 Verdensmål. 

Varighed

Forløbet strækker sig over i alt 10 moduler, men enkelte moduler kan også bruges separat.

Link til undervisningsmaterialet

Undervisningsmateriale og lærervejledning kan hentes på verdensmaalene.dk

Introduktionsvideo

Som en del af forløbet indgår flere videoer bl.a. denne introduktionsvideo:

 

Forløbet er udviklet af

  • Daniel Taylor, DTU Aqua
  • Mikkel Hooge Holck, NEXT – Københavns Mediegymnasium

En del af "Stem for Verdensmålene"

Forløbet er en del af projektet "Stem for Verdensmålene", der er et samarbejde mellem VerdensKlasse / Mellemfolkeligt Samvirke og DTU Aqua med støtte fra Novo Nordisk Fonden.

For info om "Stem for Verdensmålene" kontakt projektleder Christian Riisager-Simonsen.