Europæisk østers

Restaurering af østers i Limfjorden – bioinformatik og DNA-sekventering (biologi/biotek)

Et forløb til Biologi i STX/HTX på A- og B-niveau samt Bioteknologi.

Indhold

Eleverne arbejder i forløbet med et konkret eksempel på bevarelse af arter og deres levesteder, samtidig med at de præsenteres for et eksempel på en ressource, vi gerne vil udnytte som en bæredygtig fødevarekilde.

Eleverne lærer, at bioinformatik er et vigtigt værktøj for at bevare arter i lokale miljøer. Igennem kernefaglige mål som biodiversitet, DNA-sekventering og bioinformatik vil eleverne se et eksempel på, hvordan disse teknikker kan hjælpe med at rådgive industrien til at starte en bæredygtig produktion af østers i Limfjorden.

Varighed

Forløbet strækker sig over i alt 5 moduler, men enkelte moduler kan også bruges separat.

Link til undervisningsmaterialet

Undervisningmaterialet og lærervejledning kan hentes på verdensmålene.dk

Introduktionsvideo

Som en del af forløbet indgår denne introduktionsvideo:

 

Forløbet er udviklet af

  • Homère Alves Monteiro, DTU Aqua
  • Søren Søgaard, Rysensteen Gymnasium

En del af "Stem for Verdensmålene"

Forløbet er en del af projektet "Stem for Verdensmålene", der er et samarbejde mellem VerdensKlasse / Mellemfolkeligt Samvirke og DTU Aqua med støtte fra Novo Nordisk Fonden.

For info om "Stem for Verdensmålene" kontakt projektleder Christian Riisager-Simonsen.