Torsk og klima

Torsk og klima

Hvordan vil torskebestanden i Nordsøen reagere, når klimaet bliver varmere? Hvordan påvirkes æggene, larverne og den voksne torsk af klimaændringerne? Hvilken rolle spiller torsken i Nordsøens økosystem? Og hvordan undersøger forskerne egentlig den slags? Det er emner, som hæftet "Torsk og klima" tager op. 

Hæftet er et resultat af forskningsprojektet SunFish, hvor seks universiteter og forskningsinstitutioner har undersøgt aspekter af klimaforandringernes betydning for livet i Nordsøen. Sunfish blev gennemført med støtte fra Det Strategiske Forskningsråd. 

Torsk og klima - et undervisningsmateriale til gymnasiet.
Åbn hæftet "Torsk og klima"