Nyheder

VÆLG INTERVAL
RSS
2015
Øresund. Foto Mikael van Deurs, DTU Aqua.
05 JAN

Hvor mange arter er der i havet – og hvor store er de?

Det har længe været kendt, at der er flere små end store arter i havet, men spørgsmålet ’præcis hvor mange arter?’ er nu...

Fødevarer, fisk og landbrugFiskeri og fiskebestandeHavforskningMatematisk modellering
2014
Laksefiskeri ved Skjern Å. Foto: Jan Nielsen.
10 DEC

Laksefiskeriet i Skjern Å bidrager med 14,6 millioner kr. om året til den lokale...

Ny rapport dokumenterer, at det kan betale sig for lokalsamfundet omkring Skjern Å at have godt fiskevand, som tiltrækker lystfiskere. Rapporten peger på...

Fiskeri og fiskebestandeFisk og skaldyrØkosystemer
Fiskeæg
04 DEC

Hvorfor lægger fisk små æg?

Fiskeæg og -larver er forholdsvist meget mindre end afkommet af de fleste andre havlevende organismer. Denne forskel hænger sandsynligvis sammen med, at fiskelarver...

Fisk og skaldyrHavforskning
Jomfruhummer. Foto: DTU Aqua.
28 NOV

Nyt trawldesign kan gøre jomfruhummerfiskeriet meget mere effektivt

En forholdsvis enkel ændring i eksisterende trawl kan øge fangsten af jomfruhummere med 40 %, uden at bifangsten af torsk bliver større.

Fiskeri og fiskebestandeFisk og skaldyr
CTD-sonden fires ned gennem vandsøjlen og måler vandets temperatur, ilt- og saltindhold helt ned til bunden. Foto: Marie Storr-Paulsen.
21 NOV

Danas Østersøtogt tyder på fine iltforhold, men også at dræbergoplen er tilbage

Havforskningsskibet Dana er netop vendt hjem fra sit årlige novembertogt i Østersøen, hvor forskerne undersøger, hvordan det står...

Fiskeri og fiskebestandeFisk og skaldyrHavforskningØkosystemer
Jomfruhummer. Foto Henrik Manley.
14 NOV

Nye muligheder i jomfruhummerfiskeriet i Kattegat-Skagerrak

Fredag den 14. november mødes fiskere, forskere og forvaltere fra Danmark, Norge og Sverige hos DTU Aqua, Nordsøen Forskerpark i Hirtshals. Her skal de blandt...

HavforskningØkosystemerFisk og skaldyrFiskeri og fiskebestande
Tælling af sandart-larver ved forsøgets start. Foto Ivar Lund.
07 NOV

Sund mad kan fjerne stress hos dambrugsfisk

Umættet fedtsyre i kosten kan gøre sandart i opdræt mere levedygtige og robuste overfor stress.

HavforskningHav- og dambrugFisk og skaldyr
Forsideillustration, ”Kortlægning af offentlig fiskeriforskning samt innovations-, viden og erhvervssamarbejder i fiskerierhvervet”
06 NOV

Kortlægning af dansk fiskeriforskning

DTU og konsulentfirmaet Navigators har på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet kortlagt styrker og svagheder i den danske fiskeriforskning inkl. akvakultur...

Havforskning
Foto DTU Aqua
05 NOV

Ny rapport om dansk fiskeris miljøpåvirkning

En samlet oversigt over den aktuelle tilgængelige viden om dansk fiskeris påvirkning af miljøet såvel som af den forvaltning, der omhandler havmilj...

HavforskningFiskeri og fiskebestande
Julie Sainmont modtager Young Researcher Reward ved DTU's ph.d.-fest. Foto: Thorkild Christensen.
05 NOV

Young Researcher Award til ph.d. fra DTU Aqua

Ph.d. Julie Sainmont har med en unik blanding af matematiske kompetencer og indsigt i havets økosystemer undersøgt vandloppers overlevelsesstrategier i de...

Marine researchMathematical modelling

Nyheder

Nyhedsbrev fra DTU Aqua

Få besked pr. mail, når der er nyt fra DTU Aqua.

Nyheder fra DTU Aqua