DTU Aqua - Institut for Akvatiske Ressourcer

Bachelorprojekter

Leder du efter en idé til et bachelorprojekt? Så få inspiration i DTU Aquas projektforslag inden for akvakultur, fiskeri, forvaltning af aquatiske ressourcer og ocenaografi. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du selv har en idé.

Læs mere om DTU Aquas tilbud til bachelorstuderende
Centre for Ocean Life

Centre for Ocean Life

Centre for Ocean Life samler dansk havforskning på tværs af discipliner og universiteter for at udforske fundamentale biologiske-fysiske processer i havet og udvikle modeller til at forstå og forudsige, hvordan livet i havet påvirkes af miljøændringer og fiskeri.

Læs mere om Centre for Ocean Life

Ph.d.-projekter på DTU Aqua

Ph.d.-projekter på DTU Aqua

DTU Aquas ph.d.-skole har cirka 35 studerende. De er i gang med en tre årig forskeruddannelse inden for fx akvakultur, oceanografi, fiskeriforvaltning og ferskvandsøkologi. I publikationen "PhD Projects at DTU Aqua" præsenterer de studerende deres projekter:

Hent "PhD Projects at DTU Aqua"

Foto: Mikkel Adsbøl

Kandidatuddannelse i Akvatisk Videnskab og Teknologi

Akvatisk videnskab og teknologi beskæftiger sig med bæredygtigt fiskeri og akvakultur, miljøforandringer på stor og lille skala samt bevarelsen af sunde økosystemer i hav, søer og vandløb. Næste ansøgningsfrist er 1. november 2014.

Læs mere om kandidatuddannelsen

Plankton. Foto: Erik Selander

Om DTU Aqua

Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) udfører forskning, rådgivning, uddannelse og innovation inden for bæredygtig udnyttelse og produktion af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling.

Læs mere om DTU Aqua

Tilmeld nyhedsbrev