DTU Aqua - Institut for Akvatiske Ressourcer

Sildestime. Foto: Den Blå Planet

Informationmøde om kandidatuddannelse

Kom og hør om kandidatuddannelsen i akvatisk videnskab og teknologi, og få en gratis rundvisning på Den Blå Planet, når DTU Aqua holder informationsmøde den 3. november for bachelorstuderende og bachelorer. Tilmelding senest 30. oktober.

Læs mere om informationsmødet
Fisk i dambrug. Foto: Martin Dam Kristensen

Værktøj til dambrugsberegninger

DTU Aqua har opdateret produktionsbidragsmodellen og dambrugsmodellen, som bruges til at beregne, hvor stor udledningen af nitrogen, fosfor og organiske stoffer er i fiskeproduktion, og hvad forskellige rensetiltag kan betyde for slutudledningen fra dambruget. 

Læs mere om værktøj til dambrugsberegninger

Bachelorprojekter

Leder du efter en idé til et bachelorprojekt? Så få inspiration i DTU Aquas projektforslag inden for akvakultur, fiskeri, forvaltning af aquatiske ressourcer og ocenaografi. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du selv har en idé.

Læs mere om DTU Aquas tilbud til bachelorstuderende
Centre for Ocean Life

Centre for Ocean Life

Centre for Ocean Life samler dansk havforskning på tværs af discipliner og universiteter for at udforske fundamentale biologiske-fysiske processer i havet og udvikle modeller til at forstå og forudsige, hvordan livet i havet påvirkes af miljøændringer og fiskeri.

Læs mere om Centre for Ocean Life

Foto: Mikkel Adsbøl

Kandidatuddannelse i Akvatisk Videnskab og Teknologi

Kandidatuddannelse i Akvatisk Videnskab og Teknologi beskæftiger sig med bæredygtigt fiskeri og akvakultur, miljøforandringer på stor og lille skala samt bevarelsen af sunde økosystemer i hav, søer og vandløb. Næste ansøgningsfrist er 1. november 2014.

Læs mere om kandidatuddannelsen
Plankton. Foto: Erik Selander

Om DTU Aqua

Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) udfører forskning, rådgivning, uddannelse og innovation inden for bæredygtig udnyttelse og produktion af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling.

Læs mere om DTU Aqua

Tilmeld nyhedsbrev