DTU Aqua - Institut for Akvatiske Ressourcer

Dana. Foto Line Reeh

Dansk Åleekspedition 2014

DTU's havforskningsskib Dana er i marts og april 2014 i Sargassohavet for at undersøge, hvilken rolle klimabetingede ændringer i ålens gydeområder spiller for ålens voldsomme tilbagegang i Europa.

Læs mere om Dansk Åleekspedition 2014

Centre for Ocean Life

Centre for Ocean Life

Centre for Ocean Life samler dansk havforskning på tværs af discipliner og universiteter for at udforske fundamentale biologiske-fysiske processer i havet og udvikle modeller til at forstå og forudsige, hvordan livet i havet påvirkes af miljøændringer og fiskeri.

Læs mere om Centre for Ocean Life

Foto: Mikkel Adsbøl

Kandidatuddannelse i Akvatisk Videnskab og Teknologi

Uddannelsen i akvatisk videnskab og teknologi beskæftiger sig med de udfordringer, der er forbundet med bæredygtigt fiskeri og akvakultur, miljøforandringer på stor og lille skala samt bevarelsen af sunde økosystemer i hav, søer og vandløb. Ansøgningsfrist 1. april 2014.

Læs mere om kandidatuddannelsen

Krill – det ukendte plankton

Krill spiller sandsynligvis en vigtig rolle i Arktis, bl.a. som føde for fisk, men viden om krill i Arktis er begrænset. Hør ph.d.-studerende Mette Dalgaard Agersted fortælle om sine undersøgelser af forekomsten af krill og dets levevis og føde i Grønland.

Se videoen "Krill - det ukendte plankton" (4:21 min.)

Bachelorprojekter

Leder du efter en idé til et bachelorprojekt? Så få inspiration i DTU Aquas projektforslag inden for akvakultur, fiskeri, forvaltning af aquatiske ressourcer og ocenaografi. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du selv har en idé.

Læs mere om DTU Aquas tilbud til bachelorstuderende
Plankton. Foto: Erik Selander

Om DTU Aqua

Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) udfører forskning, rådgivning, uddannelse og innovation inden for bæredygtig udnyttelse og produktion af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling.

Læs mere om DTU Aqua

Tilmeld nyhedsbrev