DTU Aqua - Institut for Akvatiske Ressourcer

Foto: Mikkel Adsbøl

Akvatisk Videnskab og Teknologi

Kandidatuddannelse i Akvatisk Videnskab og Teknologi beskæftiger sig med bæredygtigt fiskeri og akvakultur, miljøforandringer og bevarelse af sunde økosystemer i hav, søer og vandløb. Der er studielinjer indenfor akvakultur, fiskeri og oceanografi.

Læs mere om kandidatuddannelsen
PhD Projects at DTU Aqua

Ph.d.-projekter på DTU Aqua

DTU Aqua har sin egen ph.d.-skole med ca, 40 indskrevne ph.d.-studerende. I publikationen "PhD Projects at DTU Aqua" beskriver de ph.d.-studerende i kort form formålet, indholdet og perspektiverne i deres projekter.

Se igangværende ph.d.-projekter på DTU Aqua

Centre for Ocean Life

Centre for Ocean Life

Centre for Ocean Life samler dansk havforskning på tværs af discipliner og universiteter for at udforske biologiske og fysiske processer i havet og udvikle modeller til at forstå og forudsige, hvordan livet i havet påvirkes af miljøændringer og fiskeri.

Læs mere om Centre for Ocean Life

Fisk i dambrug. Foto: Martin Dam Kristensen

Værktøj til dambrugsberegninger

DTU Aqua har udviklet to forskellige produktionsbidragsmodeller og en dambrugsmodellen, som kan beregne, hvor stor udledningen af nitrogen, fosfor og organiske stoffer er i fiskeproduktion, og hvad forskellige rensetiltag betyder for slutudledningen.

Læs mere om værktøj til dambrugsberegninger

Bachelorprojekter

Leder du efter en idé til et bachelorprojekt? Så få inspiration i DTU Aquas projektforslag inden for akvakultur, fiskeri, forvaltning af aquatiske ressourcer og ocenaografi. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du selv har en idé.

Læs mere om DTU Aquas tilbud til bachelorstuderende
Plankton. Foto: Erik Selander

Om DTU Aqua

Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) udfører forskning, rådgivning, uddannelse og innovation inden for bæredygtig udnyttelse og produktion af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling.

Læs mere om DTU Aqua

Tilmeld nyhedsbrev