Længdemålinger af fisk indgår i datagrundlaget, når fiskebestandenes størrelse skal vurderes. Foto: Line Reeh.

Rådgivning og diagnostik

DTU Aqua rådgiver om bæredygtig udnyttelse af akvatiske ressourcer og tilbyder diagnostiske undersøgelser af sygdomme hos fisk og skaldyr. 

Rådgivning om bæredygtig udnyttelse af akvatiske ressourcer 

DTU Aqua rådgiver danske og internationale myndigheder om bæredygtig udnyttelse af havet og de ferske vandes økosystemer, fisk og skaldyr samt om akvakultur.
Læs mere om DTU Aquas rådgivning

Diagnostik af sygdomme hos fisk og skaldyr

DTU Aqua tilbyder laboratorieanalyser med henblik på at diagnosticere og overvåge sygdomme hos fisk, krebsdyr og to-skallede bløddyr, primært inden for akvakultur, men også hos vildtlevende dyr. 
Læs mere om DTU Aquas diagnostiske undersøgelser

Kortlægningsværktøj: Dansk fiskeris aftryk på havbunden 

Hvor og hvor ofte anvender danske fiskere bundslæbende redskaber? Det kan du finde svar på i et online-kortlægningsværktøj, som DTU Aqua har udviklet.
Gå til kortlægningsværktøjet "Dansk fiskeris aftryk på havbunden"