Forskning

DTU Aquas forskning fokuserer på miljømæssige konsekvenser af menneskets aktiviteter i hav, søer og vandløb og bidrager til at løse konflikten mellem udnyttelse og bevaring af akvatiske ressourcer

Mål 

Som et førende internationalt institut for marin videnskab, fiskeri og akvakultur er det DTU Aquas mål at adressere menneskets interaktioner med akvatiske økosystemer og de miljømæssige konsekvenser af menneskelige aktiviteter i have, søer og vandløb. Forskningen bidrager således til at løse den evige konflikt mellem udnyttelse og bevaring af naturens ressourcer – i dette tilfælde de akvatiske ressourcer.

Metoder

DTU Aquas forskning bygger blandt andet på:

  • Udførelse af felt- og eksperimentelt arbejde ved hjælp af moderne teknologi inden for alle tidsmæssige og rumlige skalaer.
  • Forståelse af de biologiske, kemiske og fysiske interaktioner og processer, som påvirker akvatiske økosystemer og deres dynamik.
  • Udvikling af modeller, som beskriver og forudser udviklingen i fiskeri, akvakultur og økosystemer under naturlige og menneskeskabte påvirkninger, både på kort og langt sigt.

Habitater

DTU Aqua beskæftiger sig med alle typer havområder fra oceaner til de indre danske farvande, kyst- og ferskvandsområder, økosystemer i søer og vandløb samt akvakultur. 

Nordsøen, Østersøen og danske kyst- og ferskvandsområder er de primære fokusområder, men også arktiske og subarktiske farvande, særligt den nordatlantiske del omkring Grønland, er væsentlige indsatsområder. Herudover er DTU Aqua også involveret i forskningsaktiviteter i andre dele af verdenen.

Forskningsområder

DTU Aquas forskning er opdelt i 13 forskningsområder: 

 

Publikationer

Centre for Ocean Life

Centre for Ocean Life ved DTU Aqua er et Villum Kann Rasmussen Centre of Excellence, som udforsker fundamentale biologiske-fysiske processer i havet og udvikler modeller til at forstå og forudsige ændringer i livet i havet.

Gå til centerets hjemmeside