Forskning

Hvordan finder vi balancen mellem at bevare og udnytte akvatiske ressourcer? Det er et centralt spøgsmål i DTU Aquas forskning. Resultaterne af vores forskning bidrager til at bevare og genskabe sunde have, søer og åer og til en bæredygtig udvikling af fiskeri, akvakultur og andre sektorer i den blå bioøkonomi.

Laboratoriearbejde
DTU Aquas forskning bygger bl.a. på indsamling af data i felten og eksperimentelt arbejde. Foto: Anne Trap-Lind.

Mål 

Som et førende internationalt institut for akvatisk videnskab, fiskeri og akvakultur er det DTU Aquas mål at adressere menneskets interaktioner med akvatiske økosystemer og de miljømæssige konsekvenser af menneskelige aktiviteter i have, søer og vandløb. Forskningen bidrager dermed til bæredygtig udnyttelse og bevaring af naturens ressourcer – i dette tilfælde de akvatiske ressourcer.

Metoder

DTU Aquas forskning bygger blandt andet på:

  • Udførelse af felt- og eksperimentelt arbejde ved hjælp af moderne teknologi inden for alle tidsmæssige og rumlige skalaer.
  • Forståelse af de biologiske, kemiske og fysiske interaktioner og processer, som påvirker akvatiske økosystemer og deres dynamik.
  • Udvikling af modeller, som beskriver og forudser udviklingen i fiskeri, akvakultur og økosystemer under naturlige og menneskeskabte påvirkninger, både på kort og langt sigt.

Habitater

DTU Aqua beskæftiger sig med alle typer havområder fra oceaner til de indre danske farvande, kyst- og ferskvandsområder, økosystemer i søer og vandløb samt akvakultur. 

Nordsøen, Østersøen og danske kyst- og ferskvandsområder er de primære fokusområder, men også arktiske og subarktiske farvande, særligt den nordatlantiske del omkring Grønland, er væsentlige indsatsområder. Herudover er DTU Aqua også involveret i forskningsaktiviteter i andre dele af verdenen.

Forskningsområder

DTU Aquas forskning er opdelt i 13 forskningsområder: 

Innovation

DTU Aqua har tradition for at samarbejde med især fiskeri- og akvakulturerhvervet om at finde innovative løsninger, og alle vores forskningsområder prioriterer innovation.