Fiske- og skaldyrssygdomme

DTU Aquas forskning i sundhed og sygdomme hos fisk og skaldyr har fokus på at understøtte forebyggelse og kontrol af sygdomme hos fisk, to-skallede bløddyr og krebsdyr

Fisk i bassin. Foto: DTU Aqua
Forskningsområdet arbejder med diagnostik og overvågning af fiske- og skaldyrssygdomme og har desuden et betydeligt udviklingsarbejde inden for påvisningsmetodikker og karakterisering af patogener. Foto: Anne Lykke.

Forskningsområdet forsker i forebyggelse og kontrol af sygdomme hos fisk, to-skallede bløddyr og krebsdyr i akvakultur. Området inkluderer det nationale beredskab for sygdomme hos akvatiske dyr med fokus på de sygdomme, som er omfattet af den eksisterende lovgivning, samt nytilkomne sygdomme. Udover at gruppen arbejder med diagnostik og overvågning har den et betydeligt udviklingsarbejde inden for påvisningsmetodikker og karakterisering af patogener. 

DTU Aqua varetager desuden funktionen som EU´s referencelaboratorium for sygdomme hos fisk og krebsdyr og er udpeget som WOAH-referencelaboratorium for fiskesygdommen Egtvedsyge (viral haemorrhagisk septikæmi eller VHS). WOAH er verdensorganisationen for dyresundhed. 

Forskningskoordinator