Observationsteknologi

Forskningsområdet observationsteknologi beskæftiger sig med forskning og udvikling af systemer, der kan bruges til at indsamle data til støtte for havforskning og forvaltning af det marine område

Udsætning af undervandsrobot
Et af fokusområderne i DTU Aquas forskning i observationsteknologi er autonome teknologier og robotter til kortlægning af kystområder og åbent hav. Foto: Helle Falborg.

Hovedtemaer i forskningen i observationsteknologi

Arbejdet med observationsteknologi er en tværgående aktivitet på DTU Aqua og omfatter udvikling og drift af systemer og metoder til videnskabelig monitering i vandmiljøet. Områdets tværfaglige karakter er baseret på en integration af traditionelle moniteringsområder, der blandt andet bygger på opbygning af moniteringssystemer og undersøgelsesdesign, mekanik, elektronik, optik, akustik og billedanalyse.

Inden for området udvikler vi innovative og ikke-destruktive måder at observere levende ressourcer i vandet, kvantificere bestande (forekomst og fordeling) samt kortlægge og analysere akvatiske landskaber (topografi), biota og fysiske parametre på havbunden. 

Hvorfor forsker vi i observationsteknologi?

Målet med forskningen i observationsteknologi er at støtte DTU Aquas forskere med state of the art-teknologi til at monitere og indsamle biologiske data og andre miljødata samt at udvikle nye teknologiske metoder. Indsamling af data på eget feltarbejde er en vigtig forudsætning for DTU Aquas aktiviteter, og indsatsen understøttes af instituttets fælles pulje af instrumenter til monitering.

De udviklede metoder kan anvendes bredt og på tværs inden for forskning og monitering og området arbejder i en tæt kobling mellem forskning, rådgivning, uddannelse og teknologi.

Hvad bliver forskningen brugt til?

Indenfor observationsteknologien har DTU Aqua en gruppe medarbejdere, der er uddannet i planlægning og udførsel af monitering til søs, og råder over en samling af mobile instrumenter, som fx Edgetech 4125 Side Scan Sonar og SAAB Seaeye Falcon System 12146 ROV.

I forbindelse med eksterne projekter skaber vi nye og innovative observationsteknologiske løsninger og har mulighed for at afprøve ny teknologi i samarbejde med brugerne og andre partnere.

Arbejdet med observationsteknologi spiller desuden en væsentlig rolle i forberedelserne af et nyt havforskningsskib til erstatning for den nuværende Dana som fremtidig platform for tværfaglig forskning og kortlægning både på dybt hav og under arktiske forhold.

Faciliteter

DTU Aqua har en pulje af teknologi, der kan foretage observationer under vand, og adgang til testfaciliteter.

Læs mere om faciliteterne