Faciliteter til test af observationsteknologi, Lyngby

Testbassin i ASTA
The Autonomous Systems Test Arena (ASTA) er et af verdens største indendørs anlæg til test af mobil robotteknologi på land, i luften og på og under vand. Foto: Mikal Schlosser.

Autonomous Systems Test Arena

DTU Aqua har adgang til en arena til udvikling og test af overflade- og undervandsrobotter. Autonomous Systems Test Arena (ASTA) tilbyder en førsteklasses infrastruktur til test af innovationer og udvikling af ny viden inden for autonome systemer.

Areanaen er en af verdens største indendørs infrastrukturer (40 x 24 x 14 m) til test af mobil robotteknologi på land, i luften samt på og under vandet. Den består af en pool til undervandsteknologier, et 3D-systen til kortlægning af bevægelsesmønstre samt en række robotteknologier til jord-, luft- og undervandsoperationer.

Autonomous Systems Test Arena ledes af DTU Elektro og ligger på DTU Lyngby Campus.

Fjernstyret observationsteknologi

DTU Aqua har forskellige remotely operated vehicles (ROV'er), som bruges i forskning og undervisning. De kan transportere akustiske, optiske og kemiske sensorer og muliggør automatiseret monitering i kystområder og på åbent hav.

Kontakt

Patrizio Mariani

Patrizio Mariani Professor Institut for Akvatiske Ressourcer