Faciliteter til forskning i reproduktion af ål i kultur, Hirtshals

DTU Aqua råder over forsøgsfaciliteter til forskning i reproduktion af ål i kultur.

Desinfektionsforsøg. Foto: Sune Riis Sørensen.
Anlæg til desinfektionsforsøg. Foto: Sune Riis Sørensen.

DTU Aqua koordinerer forsknings- og innovationsprojektet EEL-HATCH, som arbejder på at udvikle metoder og teknologi til at formere den europæiske ål i fangenskab og opdrætte larver i kultur. Målet er på sigt at etablere et åleklækkeri, som kan producere glasål til akvakulturerhvervet. På grund af nedgangen i den naturlige bestand af ål, er der stor interesse for at kunne producere glasål i kultur. En kommerciel produktion af yngel vil muliggøre opdræt uden vildfangne glasål og dermed genåbne det store marked, der for ål til konsum i Europa og Asien.

EEL-HATCH-konsortiet har som del af projektet etableret nye forsøgsfaciliteter ved DTU Aqua i Hirtshals. Anlægget, som blev indviet i foråret 2016, har et samlet areal på 650 m2 og omfatter laboratorier og kultursystemer til stamfisk, æg og larver. Faciliteten anvender recirkuleringsteknologi og modtager naturligt saltvand via Nordsøen Forskerparks rørledning. 

Projektet EEL-HATCH, som blev støttet finansielt af InnovationsFonden og de industrielle projektpartnere, var et samarbejde mellem DTU Aqua, Billund Aquakulturservice, STMI Aqua Systems, Dansk Akvakultur, Bioneer, BioMar og Nordsøen Forskerpark.