Nyt forskningsskib på vej – Dana V

Danmarks nye oceangående forskningsskib, Dana V, forventes færdigbygget i 2027.

Rendering af Dana VI
Koncepttegning af Dana V. Grafik: Knud E. Hansen. Baggrundsbilledet er venligst stillet til rådighed af Visit Greenland, og billedet er af Jason C. Hill. Alle rettigheder forbeholdes.

Det nye forskningskib Dana V skal afløse Dana IV, som er over 40 år gammel og både teknisk, forskningsmæssigt og miljømæssigt forældet.

Dana V ejes – ligesom Dana IV – af DTU, men kan anvendes af alle danske havforskningsmiljøer. Det nye forskningsskib vil blive en unik dansk platform for både forskning, monitering, uddannelse og innovation på det marine og maritime område og vil understøtte en bred vifte af forskningsdiscipliner.

Skibet er en forudsætning for DTU’s opgavevaretagelse for Fødevareministeriet og Miljøministeriet i relation til forskning og overvågning af fiskeri, levende marine ressourcer og havmiljø.

Det nye forskningsskib vil yderligere være en vigtig platform for samarbejde i Rigsfællesskabet.

Dana V skal derudover anvendes til uddannelse, bl.a. af fremtidens maritime ingeniører, og til test af nye grønne skibsløsninger.

Det nye skib forventes færdigbygget i starten af 2027. Design og bygning finansieres af staten, DTU og private fonde.