Faciliteter til forskning i fisk, plankton og otolither, Lyngby

DTU Aqua har faciliteter til eksperimentelt arbejde med fisk og andre vandlevende organismer, inklusive plankton. Desuden har instituttet laboratorier til at analysere prøver fra monitering af fiskebestande samt specifikke faciliteter til undersøgelse af øresten.

Fiskestald på DTU Lyngby Campus
Fiskestald på DTU Aqua i Lyngby til eksperimentel forskning.

Faciliteter til eksperimentelt arbejde med vandlevende dyr

På DTU Lyngby Campus har DTU Aqua alsidige faciliteter til eksperimentelt arbejde med saltvands- og ferskvandsfisk. Anlægget kan også bruges til eksperimentelt arbejde med andre vandlevende organismer såsom f.eks. gopler, muslinger og krabber.

Anlægget er automatiseret og alarmstyret, både med hensyn til vandflow, saltholdighed, iltniveau og temperatur. Vandet indgår i et recirkuleret (RAS)-system, hvor reservoirtanke leverer en stabil vandforsyning til tanke i de eksperimentelle faciliteter. Vandet renses via tromlefilter, proteinskimmer, biofilter og UV.

Faciliteterne indeholder topmoderne udstyr til undersøgelse af fisks og andre vandlevende organismers fysiologi og adfærd. Det inkluderer bl.a. udstyr (respirometre) til måling af stofskifte hos forskellige livsstadier – fra æg til voksen – og shuttleboks-systemer til præferenceforsøg mht. temperatur, saltholdighed og ilt. Desuden er der anlæg, som kan studere organismernes adfærd, f.eks. om de forsøger at undgå bestemte forhold i vandmiljøet eller har forskellig adfærd relateret til personlighedstræk.

Planktonlaboratorier

DTU Aqua har topmoderne planktonlaboratorier på DTU Lyngby Campus. Laboratorier er udstyret med rindende saltvand, tre walk-in-kølerum, stort arbejdslaboratorie og dyrkningsfaciliteter med en relativt stor samling af både fyto- og dyreplanktonkulturer. Laboratorierne har det meste standardudstyr, som kan forventes i et moderne eksperimentelt planktonlaboratorium, gode stereolupper, mikroskoper, coulter-counter og instrument til C/N-analyse.

Særlige faciliteter er muligheden for at foretage 3D-videooptagelser og højhastigheds-videooptagelser af planktons adfærd.

Otolith-laboratorier

DTU Aquas faciliteter på DTU Lyngby Campus omfatter laboratorier, der anvendes til analyse af prøver fra monitering af fiskebestande. Desuden har instituttet specifikke faciliteter og udstyr til præparation af hårde strukturer såsom øresten (otolither) fra fisk, muslinger og koraller, samt mikroskoper, stereolupper og billedbehandlingssystemer til bl.a. aldersbestemmelse og detektion af fluorescens.