Forskningsskibet Dana IV

Dana er Danmarks største forskningsskib og DTU Aquas primære skib. Undersøgelser foretaget fra skibet danner grundlag for en væsentlig del af DTU Aquas forskning og rådgivning.

Forskningsskibet Dana IV
Forskningsskibet Dana IV. Foto: Bastian Huwer.

Danmarks oceangående havundersøgelsesskib

DTU Aqua er den eneste danske institution, som har forskningskompetencer og infrastruktur til at udføre multidisciplinær forskning i åbne havområder og til at gennemføre regelmæssige overvågningsprogrammer i europæiske farvande og Nordatlanten. Det sker med Dana, som er Danmarks største og eneste oceangående havforskningsskib.

Skibet specifikationer

Dana er 78 meter langt og bygget i 1980-81 på Århus Værft. Det er forsynet med blandt andet udstyr til trawlfiskeri på agterdækket og har forskelligt kommunikations- og navigationsudstyr.

Indsamlingstyper

Dana har udstyr til hydrografiske undersøgelser, indsamling af plankton og bundfauna samt fiskeri. Derudover er der akustisk udstyr og mulighed for at installere specialudstyr.

Laboratorier og udstyr

Om bord på Dana er der fem tør- og vådlaboratorier udstyret med et bredt spektrum af videnskabelige instrumenter. Derudover er der en omfattende udrustning til trawlfiskeri, vandprøvetagning og bundprøvetagning.

Faciliteter til besætningen

Dana har 38 kamre til den videnskabelige besætning og skibets mandskab.

Chartring af Dana

Dansk Center for Havforskning (DCH) administrerer en pulje, som giver økonomisk støtte til danske forskergrupper, der ønsker at chartre et havforskningsskib. 

Desuden samarbejder DCH med Søværnet om at udnyttelse af værnets skibe til videnskabelige togter. 

Centret formidler og koordinerer også udlån af udstyr mellem forskningsinstitutioner. 

DCH har sekretariat på DTU Aqua.