Andre forskningsfaciliteter

Prøvetanken i Nordsøen Forskerpark i Hirtshals kan bruges til test af fiskeredskaber og andre teknologier, der bruges under vand. Foto: Line Reeh.

Laboratorier til oceanografisk og molekylær forskning

På DTU Lyngby Campus har DTU Aqua laboratorier til kemisk oceanografi samt biokemiske og molekylære laboratorier, inklusive RNA/DNA- og histologilaboratorier, der understøtter oceanografisk og molekylær forskning.

Prøvetank

DTU Aqua har adgang til at leje en topmoderne prøvetank ved Nordsøen Forskerpark i Hirtshals. Den anvendes til test og udvikling af nye fiskeredskaber, herunder geometriske og hydrodynamiske målinger, samt til undervisnings- og demonstrationsformål.

Værksteder

DTU Aqua har værksteder og faciliteter til vedligeholdelse af udstyr, både m.v.