Faciliteter til forskning i skaldyr, tang og kystøkologi, Nykøbing Mors

DTU Aqua har faciliteter i Nykøbing Mors og i Limfjorden til produktion af skaldyr og tang og til undersøgelser af kystøkologi.

Østersklækkeri til forskning og produktion. Foto: Camille Saurel.

DTU Aqua råder over 3800 m2 bygninger og grund fra det nedlagte Morsø Skibsværft på Ørodde ved Nykøbing Mors. 

Instituttet råder over følgende faciliteter:

 • Klækkeri på 750 m2 til produktion af europæisk østers, europæisk hummer, tang, mikroalger og skaldyr i kommerciel skala, men også til forsøg. 
 • Nursery på 400 m2, hvor østersyngel og tangsporer fra klækkeriet kan vokse sig større.
 • Væksthal med strømrender til produktion og forsøg.
 • To eksperimentelle opvækstområder i Limfjorden til østers, muslinger og tang (7 og 15 hektar).
 • To platforme på hver 150 m2 til opvækst.  
 • Algevæksthus.
 • Laboratorium (250 m2).
 • Både (22-31 fod) og opdrætsudstyr til arbejde på fjorden.
 • Kontorfaciliteter.
 • Konferencesal og mødelokaler.
 • Værelsesfløj for forskere, studerende og gæster.

Læs mere om faciliteterne til forskning i skaldyr, tang og fjordøkologi

Forskning i kystøkologi

DTU Aquas forskning i kystnære økosystemer beskæftiger sig med kystzonens struktur og økologi fra næringsstofdynamik til kystzonen som fiskeplads og produktionsområde for lavtrofisk akvakultur, det vil sige dyrkning af skaldyr og tang.

Læs mere om DTU Aquas forskning i kystøkologi