DTU Aqua

Foto: Mikael van Deurs
Rødspætte på sund havbund ved Skovshoved

DTU Aqua arbejder for velfungerende have, åer og søer, hvor biodiversiteten kan trives. Vores forskning, rådgivning og uddannelse bidrager til at udvikle en bæredygtig blå bioøkonomi og robuste akvatiske økosystemer og til at reducere effekterne af klimaændringer.

DTU Aqua yder forskningsbaseret rådgivning til danske og internationale myndigheder. Den største aftale om rådgivning af myndigheder har DTU Aqua med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Aftalen omfatter bl.a. rådgivning om

  • Fiske- og skaldyrsbestandes udvikling
  • Fangstmuligheder
  • Fiskeriteknologi
  • Fiskeriforvaltning
  • Effekter af fiskeri og andre menneskeskabte påvirkninger af økosystemer
  • Genopretning af fiske- og skaldyrsbestande
  • Genskabelse af levesteder for fisk og skaldyr
  • Akvakulturproduktion

Læs mere om DTU Aquas forskningsbaserede rådgivning