DTU Aqua - Institut for Akvatiske Ressourcer

Blå bioøkonomi. Grafik: DTU Aqua.

Blå bioøkonomi

Den blå bioøkonomi er baseret på bæredygtig og intelligent anvendelse af biomasse fra hav, søer, åer og akvakultur. Her på hjemmesiden kan du læse om blå bioøkonomi og DTU Aquas arbejde på området og hente en blå bioøkonomi-figur til eget brug. 

Læs om blå bioøkonomi
Feltarbejde til havs

Kandidatuddannelser

DTU Aqua koordinerer to af DTU's kandidatuddannelser: "Bæredygtigt fiskeri og akvakultur", som fokuserer på bæredygtig fangst og produktion af fisk og skaldyr, og "Marin ingeniørvidenskab", der beskæftiger sig med oceanografi og marin teknologi.  

Læs mere om kandidatuddannelserne
Grønlands snedækkede bjerge og frosne kyst. Photo: COLOURBOX.

Diplomingeniøruddannelse i fiskeriteknologi

Fiskeriteknologi er en diplomingeniøruddannelse rettet mod arbejdet som fiskeriingeniør og med fokus på fangstteknologi, fiskeriforvaltning og forarbejdning af fisk og skaldyr. En del af uddannelsen foregår i Grønland. 

Læs mere om diplomingeniøruddannelsen Fiskeriteknologi
Diver investigating seabed

Ph.d.-projekter på DTU Aqua

DTU Aqua har sin egen ph.d.-skole med ca. 45 indskrevne ph.d.-studerende. I publikationen "PhD Projects at DTU Aqua" beskriver de ph.d.-studerende i kort form formålet, indholdet og perspektiverne i deres projekter.

Se igangværende ph.d.-projekter på DTU Aqua

Arbejde ved kajen under feltkursus.

Bachelorkurser

DTU Aqua tilbyder en række kurser til bachelorstuderende, og vi bidrager til bacheloruddannelsen General Engineering. Der er også mulighed for at lave bachelorprojekt hos os inden for akvakultur, fiskeri, oceanografi eller forvaltning af aquatiske ressourcer.

Læs mere om DTU Aquas tilbud til bachelorstuderende
Plankton. Foto: Erik Selander.

Om DTU Aqua

Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) udfører forskning, rådgivning, uddannelse og innovation inden for bæredygtig udnyttelse og produktion af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling.

Læs mere om DTU Aqua

Tilmeld nyhedsmail