DTU Aqua - Institut for Akvatiske Ressourcer

Aquatic Science and Technology

Akvatisk Videnskab og Teknologi

Kandidatuddannelse i Akvatisk Videnskab og Teknologi beskæftiger sig med bæredygtigt fiskeri og akvakultur, miljøforandringer og bevarelse af sunde økosystemer i hav, søer og vandløb. Der er studielinjer indenfor akvakultur, fiskeri og oceanografi.

Læs mere om kandidatuddannelsen
Photo: COLOURBOX

Diplomingeniøruddannelse i fiskeriteknologi

Fiskeriteknologi er en diplomingeniøruddannelse rettet mod arbejdet som fiskeriingeniør og med fokus på fangstteknologi, fiskeriforvaltning og forarbejdning af fisk og skaldyr. En del af uddannelsen foregår i Grønland. 

Læs mere om diplomingeniøruddannelsen Fiskeriteknologi
Ph.d.-projekter på DTU Aqua

Ph.d.-projekter på DTU Aqua

DTU Aqua har sin egen ph.d.-skole med ca. 45 indskrevne ph.d.-studerende. I publikationen "PhD Projects at DTU Aqua" beskriver de ph.d.-studerende i kort form formålet, indholdet og perspektiverne i deres projekter.

Se igangværende ph.d.-projekter på DTU Aqua

Bachelorprojekter

Leder du efter en idé til et bachelorprojekt? Så få inspiration i DTU Aquas projektforslag inden for akvakultur, fiskeri, forvaltning af aquatiske ressourcer og ocenaografi. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du selv har en idé.

Læs mere om DTU Aquas tilbud til bachelorstuderende
Plankton. Foto: Erik Selander

Om DTU Aqua

Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) udfører forskning, rådgivning, uddannelse og innovation inden for bæredygtig udnyttelse og produktion af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling.

Læs mere om DTU Aqua

Tilmeld nyhedsmail