DTU Aqua - Institut for Akvatiske Ressourcer

Blå bioøkonomi. Grafik: DTU Aqua.

Blå bioøkonomi

Den blå bioøkonomi er baseret på bæredygtig og intelligent anvendelse af biomasse fra hav, søer, åer og akvakultur. Her på hjemmesiden kan du læse om blå bioøkonomi og DTU Aquas arbejde på området og hente en blå bioøkonomi-figur til eget brug. 

Læs om blå bioøkonomi
Aquatic Science and Technology field study at sea.

Akvatisk Videnskab og Teknologi

Kandidatuddannelse i Akvatisk Videnskab og Teknologi beskæftiger sig med bæredygtigt fiskeri og akvakultur, miljøforandringer og bevarelse af sunde økosystemer i hav, søer og vandløb. Der er studielinjer indenfor akvakultur, fiskeri og oceanografi.

Læs mere om kandidatuddannelsen
Grønlands snedækkede bjerge og frosne kyst. Photo: COLOURBOX.

Diplomingeniøruddannelse i fiskeriteknologi

Fiskeriteknologi er en diplomingeniøruddannelse rettet mod arbejdet som fiskeriingeniør og med fokus på fangstteknologi, fiskeriforvaltning og forarbejdning af fisk og skaldyr. En del af uddannelsen foregår i Grønland. 

Læs mere om diplomingeniøruddannelsen Fiskeriteknologi
Med en mikrosensor måler ph.d.-studerende Julie Hansen gassen svovlbrinte, som er giftig selv i små koncentrationer. Foto: Tilo Pfalzgraff.

Ph.d.-projekter på DTU Aqua

DTU Aqua har sin egen ph.d.-skole med ca. 45 indskrevne ph.d.-studerende. I publikationen "PhD Projects at DTU Aqua" beskriver de ph.d.-studerende i kort form formålet, indholdet og perspektiverne i deres projekter.

Se igangværende ph.d.-projekter på DTU Aqua

Arbejde ved kajen under feltkursus.

Bachelorprojekter

Leder du efter en idé til et bachelorprojekt? Så få inspiration i DTU Aquas projektforslag inden for akvakultur, fiskeri, forvaltning af aquatiske ressourcer og ocenaografi. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du selv har en idé.

Læs mere om DTU Aquas tilbud til bachelorstuderende
Plankton. Foto: Erik Selander.

Om DTU Aqua

Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) udfører forskning, rådgivning, uddannelse og innovation inden for bæredygtig udnyttelse og produktion af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling.

Læs mere om DTU Aqua

Tilmeld nyhedsmail