Planer for fiskepleje

DTU Aqua udarbejder planer for fiskepleje for 67 vandløbssystemer i Danmark.

Indhold i fiskepleje-planerne

DTU Aqua udgiver hvert år planer for fiskepleje for en række vandløb. Planerne beskriver resultaterne af den seneste undersøgelse af ørredbestanden i de enkelte vandløb, og forekomsten af andre fiskearter er også registreret. Desuden beskrives, om der er behov for udsætning af ørred, og hvor i vandløbet udsætningen bør ske.

Herudover kommer planerne med forslag til, hvordan forholdene i vandløbet kan forbedres, sådan at ørrederne får bedre gyde- og opvækstvilkår i stedet for "kun" at sætte fisk ud de steder, hvor ørredens gydeområder er blevet ødelagt. 

Der er udarbejdet planer for fiskepleje for 67 vandløbssystemer i Danmark. Den enkelte plan opdateres med 8-9 års mellemrum.

Anvendelse af fiskepleje-planerne

Planerne anvendes af de kommuner og foreninger, som varetager vandløbsplejen og udsætningen af fisk i de enkelte vandløb.  

Link til fiskepleje-planerne

Resultaterne af forskningen i ferskvandsfiskeri og -økologi formidles på DTU Aquas hjemmeside fiskepleje.dk.

Gå til fiskepleje.dk

DTU Aquas forskning i ferskvandsfiskeri og -økologi omfatter undersøgelser af fiskenes krav til levesteder i vandløb, søer og langs kysten. Vi forsker i, hvordan naturlige og menneskeskabte påvirkninger af vandsystemerne har indflydelse på fiskenes levevilkår. 

Læs om DTU Aquas forskning i ferskvandsfiskeri og -økologi