Konsekvensvurderinger af fiskeri i naturbeskyttelsesområder

DTU Aqua foretager konsekvensvurderinger af fiskeri efter muslinger, østers og søstjerner i naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder).

Hvad er konsekvensvurderinger?

Konsekvensvurderinger er en videnskabelig vurdering af, hvad fiskeri i et givet område vil betyde for økosystemet.

Konsekvensvurderingerne udarbejdes hvert tredje år, mens der i de mellemliggende år gennemføres årlige supplerende analyser, som afrapporteres i notater.

Seneste konsekvensvurderinger og notater