Historiske tidsskrifter

Her finder du videnskabelige artikler fra tidsskrifterne 'Dana', 'Meddelelser fra Kommissionen for Havundersøgelser' samt 'Beretning fra Dansk Biologisk Station'.

Dana (1980-2000)

'Dana: A journal of fisheries and marine research' var et engelsksproget peer reviewed tidsskrift om fiskeri- og havforskning, som Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser og siden Danmarks Fiskeriundersøgelser udgav fra 1980-2000.

Meddelelser fra Kommissionen for Havundersøgelser (1904-1933)

Kommissionen for Havundersøgelser blev oprettet i 1902 og skulle stå for de danske bidrag til Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES. Kommissionens artikler udkom i 'Meddelelser fra Kommissionen for Havundersøgelser'. 

Beretning fra Den Danske Biologiske Station (1897-1952)

Den Danske Biologiske Station blev oprettet i 1889 for at tilvejebringe viden om fiskenes udbredelse og biologi for at understøtte fiskeriet og fiskeriforvaltningen. Forskningsresultaterne blev offentliggjort i 'Beretning fra Den Danske Biologiske Station'.