Uddannelse

DTU Aqua koordinerer diplomingeniøruddannelsen Fiskeriteknologi og de to kandidatuddannelser Bæredygtigt Fiskeri & Akvakultur og Marin Ingeniørvidenskab. Desuden uddanner vi ph.d.-studerende. Vi har kurser på alle niveauer og udbyder bachelor- og specialeprojekter. Desuden har vi undervisningsmateriale til gymnasiet.

Udsætning af CTD fra Havfisken
Kursus i feltarbejde til søs på DTU Aquas forskningsskib Havfisken. Foto: Helle Falborg.