Foto: Line Reeh

Uddannelse

DTU Aqua koordinerer diplomingeniøruddannelsen Fiskeriteknologi, kandidatuddannelsen Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur samt kandidatuddannelsen Marin Ingeniørvidenskab.

Desuden udbyder instituttet DTU-kurser på bachelorniveau og projekter til bachelor- og kandidatstuderende på DTU og andre universiteter. 

Derudover har DTU Aqua en ph.d.-skole, som løbende har omkring 50 studerende.

Læs mere DTU Aquas bidrag til uddannelse på DTU