Diplomingeniør

Fiskeriteknologi er en diplomingeniøruddannelse rettet mod arbejdet som fiskeriingeniør og med fokus på fangstteknologi, fiskeriforvaltning og forarbejdning af fisk og skaldyr.

Skib i is i Grønland
Se video om diplomingeniøruddannelsen Fiskeriteknologi.

Om uddannelsen

På diplomingeniøruddannelsen Fiskeriteknologi får de studerende i løbet af den fire-årige uddannelse viden om alle elementer i værdikæden inden for fiskeri og forarbejdning af fisk og skaldyr, dvs. hele kæden fra biologisk produktion og fangst til fødevarer og forvaltning. Uddannelsen fokuserer bredt på udvikling og sikring af et bæredygtigt fiskerierhverv, både samfundsmæssigt, økonomisk og miljømæssigt.

Uddannelsen indeholder en grundlæggende introduktion til marine levende ressourcers dynamik, marinbiologi og oceanografi samt ingeniørfaglige grundfag (matematik mv).

Derudover har uddannelsen tre faglige fokusområder:

  • Fangstteknologi
  • Fiskeriforvaltning
  • Forarbejdning af fisk og skaldyr (seafood).

En del af uddannelsen foregår i Grønland. Det giver mulighed for et nært samarbejde mellem fiskerierhverv, lokalsamfund og uddannelse – og for at udnytte de særlige forhold, der gør sig gældende i det arktiske klima. Uddannelsen sigter dog ikke kun mod arbejde i arktiske egne, men kan bruges globalt.

Få mere at vide