Efteruddannelse

Akademiske kurser

DTU Aquas kurser – på både bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau – udbydes under åben uddannelse. Det er således muligt for færdige kandidater eller andre interesserede at tilmelde sig kurserne som efteruddannelse.

Andre kurser

DTU Aqua tilbyder målrettede efteruddannelseskurser for blandt andet myndigheder og erhverv. Det kan f.eks. være kurser i vandløbsrestaurering som en del af Fiskeplejen eller uddannelse af Fiskeristyrelsens fiskerikontrollører.