Feltkursus. Foto: Line Reeh

Bachelor

Det er muligt at gennemføre kurser og projekter på bachelorniveau med undervisere og vejledere fra DTU Aqua.

Bachelorkurser

DTU Aqua udbyder nedenstående bachelorkurser:

Engelsksproget bacheloruddannelse i general engineering

DTU Aqua bidrager til DTU's engelsksprogede bacheloruddannelse General Engineering. Uddannelsen har fire studielinjer. DTU Aqua bidrager hovedsageligt til studielinjen "Living Systems". 
Læs mere om bacheloruddannelsen General Engineering

Diplomingeniøruddannelse

DTU Aqua koordinerer diplomingeniøruddannelsen Fiskeriteknologi, som er rettet mod arbejdet som fiskeriingeniør og har fokus på fangstteknologi, fiskeriforvaltning og forarbejdning af fisk og skaldyr.
Læs mere om diplomingeniøruddannelsen Fiskeriteknologi

Kandidatkurser – også for bachelorstuderende

På mange fag er det muligt at tage kandidatkurser som en del af den afsluttende del af bacheloruddannelsen. Vores kandidatkurser er også åbne for bachelorstuderende. 
Se DTU Aquas kandidatkurser

  

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på student@aqua.dtu.dk