Kandidatuddannelser

DTU Aqua koordinerer to af DTU's kandidatuddannelser: Akvatisk Videnskab og Teknologi samt Marin Ingeniørvidenskab

Akvatisk Videnskab og Teknologi 

Kandidatuddannelsen Akvatisk Videnskab og Teknologi beskæftiger sig med akvakultur, fiskeri, oceanografi og forvaltning af akvatiske ressourcer. Uddannelsen fokuserer på de udfordringer, der er forbundet med bæredygtigt fiskeri og akvakultur, klima- og miljøforandringer samt bevarelsen af sunde økosystemer i hav, søer og vandløb. 

Uddannelsen kombinerer interdisciplinær viden om akvatiske økosystemers funktion og levende ressourcer med matematiske, statistiske og teknologiske færdigheder. Det giver kandidaterne kompetencer til at bidrage til at løse globale udfordringer i det akvatiske miljø og indenfor fødevareproduktion. 

Læs mere om kandidatuddannelsen Akvatisk Videnskab og Teknologi på dtu.dk

Marin Ingeniørvidenskab

Kandidatuddannelsen Marin Ingeniørvidenskab har fokus på de ingeniørmæssige færdigheder, der er nødvendige for at udvikle den blå økonomi på en bæredygtig måde. Der er både i Danmark og i udlandet et stigende behov for ekspertise inden for de maritime industrier, herunder havvind, skibsfart, fiskeri, havplanlægning og kystteknik.

Videnskabsbaserede ingeniørløsninger til bæredygtig blå vækst kræver både en forståelse af havmiljøets fysiske og levende komponenter samt viden og færdigheder til at implementere ingeniørløsninger i et havmiljø.

Uddannelsen udbydes fra 2023. 

Læs mere om kandidatuddannelsen Marin Ingeniørvidenskab på dtu.dk

 

Contact

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på student@aqua.dtu.dk