Feltarbejde til søs. Foto: DTU.

Kandidatuddannelse i Akvatisk Videnskab og Teknologi

DTU’s kandidatuddannelse i akvatisk videnskab og teknologi er forankret på DTU Aqua og har fokus på oceanografi, fiskeri, akvakultur og forvaltning af akvatiske ressourcer

Uddannelsens fokus

Kandidatuddannelsen i akvatisk videnskab og teknologi beskæftiger sig med akvakultur, fiskeri, oceanografi og forvaltning af akvatiske ressourcer. Uddannelsen fokuserer på de udfordringer, der er forbundet med bæredygtigt fiskeri og akvakultur, klima- og miljøforandringer samt bevarelsen af sunde økosystemer i hav, søer og vandløb. 

Uddannelsen kombinerer interdisciplinær viden om akvatiske økosystemers funktion og levende ressourcer med matematiske, statistiske og teknologiske færdigheder. Det giver de studerende kompetencer til at hjælpe med at løse globale udfordringer i det akvatiske miljø og indenfor fødevareproduktion. 

Kandidatuddannelsen i akvatisk videnskab og teknologi har fokus på:

  • Biologiske, kemiske og fysiske processer, der påvirker livet i akvatiske økosystemer på alle niveauer - fra plankton til fiskebestande.
  • Vurdering af menneskelige påvirkninger af akvatiske økosystemer.
  • Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af fiskebestande og andre akvatiske ressourcer.
  • Teknologiske løsninger til bæredygtigt opdræt af fisk og skaldyr.
  • Marinbiologisk modellering.
  • Moderne metoder til overvågning af akvatiske miljøer og ressourcer.

Undervisningen er tværfaglig og indeholder gode muligheder for feltarbejde.

Læs mere om kandidatuddannelsen Akvatisk Videnskab og Teknologi

Specialiseringer

På kandidatuddannelsen i akvatisk videnskab og teknologi kan de studerende specialisere sig inden for én af de tre studielinjer:

  • Akvakultur
  • Oceanografi 
  • Bæredygtigt fiskeri

Læs mere om specialiseringer på Akvatisk Videnskab og Teknologi

Karriere

Med kandidatuddannelsen i akvatisk videnskab og teknologi opnår de studerende tværfaglige kompetencer til at kunne arbejde med problemstillinger inden for levende akvatiske ressourcer, bæredygtig produktion af fisk og skaldyr og miljømæssige udfordringer i både marine- og ferskvandsmiljøer. 

Læs mere om karrieremulighederne som kandidat i akvatisk videnskab og teknologi

 

Mød en studerende

Laura læser Akvatisk Videnskab og Teknologi. I videoen fortæller hun om kandidatuddannelsen, og hvordan det er at læse på DTU (1:40 min.).

Webinar om Akvatisk Videnskab & Teknologi

I webinaret præsenterer to undervisere kandidatuddannelsens opbygning, læringsmiljøet og karrieremuligheder, og en studerende deler sine erfaringer med at  læse Akvatisk Videnskab og Teknologi på DTU (31 min.).

Studiestart

Akvatisk Videnskab og Teknologi har studiestart to gange om året - i februar og i september.
Læs mere om optagelse