Kandidatuddannelser

DTU Aqua koordinerer to af DTU's kandidatuddannelser: Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur samt Marin Ingeniørvidenskab.

Forskningsskibet Havfisken
Se video om kandidatuddannelsen Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur.

Bæredygtigt fiskeri og akvakultur

Kandidatuddannelsen Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur fokuserer på bæredygtig fangst og produktion af fisk og skaldyr, miljøvurdering og forvaltning af hav, søer og vandløb samt den nyeste forskning i akvatiske økosystemer og organismer og deres indflydelse på det globale klima. Uddannelsesretningen hed tidligere Akvatisk Videnskab og Teknologi.

CTD sænkes i havet
Se video om kandidatuddannelsen Marin Ingeniørvidenskab.

Marin Ingeniørvidenskab

Kandidatuddannelsen Marin Ingeniørvidenskab har fokus på de ingeniørmæssige færdigheder, der er nødvendige for en bæredygtigt udvikling af den blå økonomi, herunder havvind, skibsfart, fiskeri, havplanlægning og kystteknik. Videnskabsbaserede ingeniørløsninger til bæredygtig blå vækst kræver både en forståelse af havmiljøets fysiske og levende komponenter samt viden og færdigheder til at implementere løsningerne i havmiljøet.