Kandidatuddannelser

DTU Aqua koordinerer to af DTU's kandidatuddannelser: Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur samt Marin Ingeniørvidenskab

Bæredygtigt fiskeri og akvakultur

Kandidatuddannelsen Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur fokuserer på bæredygtig fangst og produktion af fisk og skaldyr, miljøvurdering og forvaltning af hav, søer og vandløb samt den nyeste forskning i akvatiske økosystemer og organismer og deres indflydelse på det globale klima. Uddannelsesretningen hed tidligere Akvatisk Videnskab og Teknologi.

Læs mere om kandidatuddannelsen Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur

Marin Ingeniørvidenskab

Kandidatuddannelsen Marin Ingeniørvidenskab har fokus på de ingeniørmæssige færdigheder, der er nødvendige for at udvikle den blå økonomi på en bæredygtig måde. Der er både i Danmark og i udlandet et stigende behov for ekspertise inden for de maritime industrier, herunder havvind, skibsfart, fiskeri, havplanlægning og kystteknik.

Videnskabsbaserede ingeniørløsninger til bæredygtig blå vækst kræver både en forståelse af havmiljøets fysiske og levende komponenter samt viden og færdigheder til at implementere ingeniørløsninger i et havmiljø.

Læs mere om kandidatuddannelsen Marin Ingeniørvidenskab

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på student@aqua.dtu.dk