Studienævnet på DTU Aqua

Om studienævnet

Studienævnet er overordnet ansvarlig for formulering og planlægning af DTU Aquas diplomingeniør-, bachelor- og kandidatkurser samt evaluering og udvikling af kurserne. Studienævnet bidrager desuden til formulering af studie- og eksamensplaner.

Studienævnet ved DTU Aqua består af seks medlemmer. Halvdelen vælges af og blandt det videnskabelige personale på instituttet. Den anden halvdel vælges af og blandt de studerende. Studienævnet vælger en formand blandt de videnskabelige medlemmer og en næstformand blandt studentermedlemmerne.

VIP-medlemmer

Studentermedlemmer

Sekretær