Kurser

DTU Aquas kurser på bachelor-, diplomingeniør-, kandidat- og ph.d.-niveau.

DTU Aqua udbyder og bidrager til kurser på både bachelor-, diplomingeniør-, kandidat- og ph.d.-niveau. En stor del af kurserne udbydes også som enkeltfag, hvilket fremgår af kursusbeskrivelsen.

Kursusnr.      Titel Point (ECTS)
12701 Introduction to Living systems 5
22400 Design-build 4: Autonome komponenter til styring af og studier i levende systemer 5
25102 Oceanografi 5
25104 Introduktion til havforskning og -teknologi 5
25105 Økologi 5
25106 Introduktion til genetiske metoder for ingeniører 5
25107 Fiskeri og akvakultur 5
25108 Praktisk anvendelse af molekylære teknikker 5
25201 Introduktion til søsikkerhed og feltarbejde i Grønland 2.5
25202 Fiskeriingeniør I: Beskrivelse af udnyttelse og forvaltning af fisk 20
25203 Fiskeriingeniør II: Sammenligning af udnyttelse og forvaltning af forskellige fiske- og skaldyrsarter 15
25204 Fiskeriingeniør III: Forbedring af udnyttelse og forvaltning af udvalgte fiske- og skaldyrsarter 20
25205 Elementære modeller og statistik i R 5
25206 Forberedende Kemi og Fysik 5
25207 Introduktion til Akvakultur 5
25208 Løsninger for Bæredygtighed 5
25209 Fangstteknologi II 5
25210 Forvaltning af akvatiske økosystemer – for fiskeri-ingeniører 5
25211 Anvendt genetik for forbedret fiskeriforvaltning med særlig fokus på det rekreative fiskeri 5
25212 Fiskeriingeniør-Projekt i Grønland I 2.5
25302 Fysisk Oceanografi 5
25303 Matematisk biologi 5
25310 Biologisk oceanografi 5
25311 Fiskerioceanografi 5
25312 Fiskerisystemer – forvaltning og modellering 5
25313 Fiskerigenetik og conservation af akvatisk biodiversitet 5
25314 Numerisk marinbiologisk modellering 5
25315 Genetiske metoder inden for akvakultur 5
25316 Recirkulationssystemer til fiskeopdræt 5
25317 Sygdomme og veterinære aspekter relaterede til akvakultur 5
25318 Forvaltning, biodiversitet og konservation af akvatiske økosystemer 5
25320 Rekreativt fiskeri; Biologi, forvaltning og human dimensions 5
25321 Fiskeernæring og bioenergetik 5
25322 Design og anvendelse af Recirkulationssystemer til fiskeopdræt 5
25323 Emner i akvatisk videnskab og teknologi 5
25324 Anvendte havobservationsteknologier 5
25325 Marine økosystemer under klimaforandring 5
25326 Fiskefysiologi og velfærd 5
25327 Kemisk Oceanografi 5
25328 Matematisk økologisk modellering 10
25331 Øvelser i recirkulationssystemer 5
25334 Genomiske metoder til avl og forvaltning af vandlevende ressourcer 5
25335 Fiskerimetodernes bæredygtighed 5
25336 Fangstteknologi 5
25340 Digital Ocean 5
25341 Dynamisk Oceanografi 5
25342 Evidensbaseret Rådgivning om Akvatisk Systemer 5
25343 Kvantitativ modellering af naturressourcer 5
25344 Miljøeffekter af maritime aktiviteter 5
25345 Introduktion til modellering af observationer af naturressourcer 5
25346 Vandkvaliteten i Akvakultur 5
25347 Grundlæggende viden om akustiske og optiske undervandssystemer 5
25348 Lavtrofisk akvakultur 5
25349 Anvendt fiskeriøkologi 5
25350 introduktion til akvatiske økosystemer og deres organismer 5
25616 Fangstteknologi 5
25617 Methods for implementation of surveillance procedures for listed fish diseases 3
25618 Histopathology in fish and crustacean diseases 3
25619 Funding your research career 2.5
25621 Studiegruppe i Fiskeri Teknologi 2.5
25622 Kodning af ph.d.-forskning 1.5
25801 Akvatisk videnskab og levende ressourcer - formidling af forskning 5
25803 Studiegruppe i populationsøkologi og genetik 1.5
25805 Ocean Life Meeting Series 5
25807 Studiegruppe i fiskeribiologi 1.5
25808 Studiegruppe i fiskesygdomme 3
25809 Journal club i præsentation og dechiffrering af nylige akvakulturstudier 2
25811 Aktuelle temaer indenfor akvatisk videnskab 1.5
25812 Aktuelle temaer indenfor akvatisk videnskab 1.5
25813 Aktuelle temaer indenfor akvatisk videnskab 1.5
25814 Ocean Life Meeting Series 1.5
25815 Ocean Life Meeting Series 1.5
25816 Ocean Life Meeting Series 1.5
25817 Kodning af ph.d.-forskning 1.5
25818 Kodning af ph.d.-forskning 1.5
25819 Kodning af ph.d.-forskning 1.5
25820 Studiegruppe i fiskeribiologi 1.5
25821 Studiegruppe i fiskeribiologi 1.5
25822 Studiegruppe i fiskeribiologi 1.5
25823 Studiegruppe i populationsøkologi og genetik 1.5
25824 Studiegruppe i populationsøkologi og genetik 1.5
25825 Studiegruppe i populationsøkologi og genetik 1.5
25826 Studiegruppe i fiskesygdomme 0.5
25827 Studiegruppe i fiskesygdomme 0.5
25829 Studiegruppe i fiskesygdomme 0.5
25830 Studiegruppe i fiskesygdomme 0.5
25831 Studiegruppe i fiskesygdomme 0.5
25832 Studiegruppe i fiskesygdomme 0.5
34763 Autonome marine robotter 5
62054 Entreprenørskab i Grønland 5