Kurser

DTU Aqua udbyder og bidrager til kurser på både bachelor-, diplom-, kandidat- og ph.d.-niveau. En stor del af kurserne udbydes også som enkeltfag, hvilket fremgår af kursusbeskrivelsen.

Kursusnr.      Titel Point (ECTS)
12701 Introduction to Living systems 5
22400 Design-build 4: Autonome komponenter til styring af og studier i levende systemer 5
25102 Oceanografi 5
25104 Introduktion til havforskning og -teknologi 5
25105 Økologi 5
25106 Introduktion til genetiske metoder for ingeniører 5
25107 Fiskeri og akvakultur 5
25108 Praktisk anvendelse af molekylære teknikker 5
25201 Introduktion til søsikkerhed og feltarbejde i Grønland 2.5
25202 Fiskeriingeniør I: Beskrivelse af udnyttelse og forvaltning af fisk 20
25203 Fiskeriingeniør II: Sammenligning af udnyttelse og forvaltning af forskellige fiske- og skaldyrsarter 15
25204 Fiskeriingeniør III: Forbedring af udnyttelse og forvaltning af udvalgte fiske- og skaldyrsarter 20
25205 Elementære modeller og statistik i R 5
25206 Forberedende Kemi og Fysik 5
25207 Introduktion til Akvakultur 2.5
25208 Løsninger for Bæredygtighed 5
25209 Fangstteknologi II 5
25210 Forvaltning af akvatiske økosystemer – for fiskeri-ingeniører 5
25211 Anvendt genetik for forbedret fiskeriforvaltning med særlig fokus på det rekreative fiskeri 5
25212 Fiskeriingeniør-Projekt i Grønland I 2.5
25301 Introduktion til akvatiske økosystemer, antropogene trusler og bæredygtige løsninger 5
25302 Fysisk Oceanografi 5
25303 Matematisk biologi 5
25307 Fiskeriøkologi og -assessment 10
25310 Biologisk oceanografi 5
25311 Fiskerioceanografi 5
25312 Fiskerisystemer – forvaltning og modellering 5
25313 Fiskerigenetik og conservation af akvatisk biodiversitet 5
25314 Numerisk marinbiologisk modellering 5
25315 Genetiske metoder inden for akvakultur 5
25316 Recirkulationssystemer til fiskeopdræt 5
25317 Sygdomme og veterinære aspekter relaterede til akvakultur 5
25318 Forvaltning af akvatiske økosystemer 5
25320 Rekreativt fiskeri; Biologi, forvaltning og human dimensions 5
25321 Fiskeernæring og bioenergetik 5
25322 Design og anvendelse af Recirkulationssystemer til fiskeopdræt 5
25323 Emner i akvatisk videnskab og teknologi 5
25324 Akvatisk feltarbejde 5
25325 Marine økosystemer under klimaforandring 5
25326 Fiskefysiologi i akvakultur 5
25327 Kemisk Oceanografi 5
25328 Matematisk økologisk modellering 10
25331 Øvelser i recirkulationssystemer 5
25332 Forretningsudvikling og Innovation 5
25333 Design af akvatiske systemer 5
25334 Genomiske metoder til avl og forvaltning af vandlevende ressourcer 5
25335 Fiskerimetodernes bæredygtighed 5
25336 Fangstteknologi 5
25616 Fangstteknologi 5
25617 Methods for implementation of surveillance procedures for listed fish diseases 3
25618 Histopathology in fish and crustacean diseases 3
25619 Funding your research career 2.5
25801 Akvatisk videnskab og levende ressourcer - formidling af forskning 5
25803 Studiegruppe i populations økologi og genetik 1.5
25805 Ocean Life Meeting Series 5
25807 Studiegruppe i fiskeribiologi 2.5
25808 Studiegruppe i fiskesygdomme 3
25809 Journal club i præsentation og dechiffrering af nylige akvakulturstudier 2
25810 Aktuelle temaer indenfor akvatisk videnskab 4.5
62054 Entreprenørskab i Grønland 5