Studievejledning

Generelle spørgsmål

Kontakt DTU's centrale studievejledning, hvis du har generelle spørgsmål om kurser eller studier.
Find kontaktoplysninger til DTU's centrale studievejledning 

Specifikke spørgsmål om uddannelser og kurser

Kontakt DTU Aqua, hvis du har faglige spørgsmål, der vedrører uddannelser eller kurser, som DTU Aqua koordinerer: