Laboratory work.

Ph.d.

DTU Aqua har sin egen ph.d.-skole med cirka 45 indskrevne ph.d.-studerende.

Ph.d.-uddannelsen varer 3 år og er designet til at uddanne forskere på internationalt niveau og inkluderer udover udarbejdelse af et selvstændigt videnskabeligt projekt bl.a. også et halvt års uddannelsesforløb, udlandsophold samt formidlingsarbejde. Ph.d.-uddannelsen inkluderer endvidere indlevering og forsvar af ph.d.-afhandling.

Ph.d.-projekter

Se igangværende ph.d.-projekter på DTU Aqua

Ph.d.-afhandlinger

Se ph.d.-afhandlinger fra DTU Aquas ph.d.-skole

Læs mere om ph.d.-uddannelsen 

Læs mere om ph.d.-uddannelsen på DTU Aquas engelske hjemmeside  

 

 

Kontakt

Ph.d.-skoleleder
Professor
Ken Haste Andersen
kha@aqua.dtu.dk

Ph.d.-sekretær
Karin Stubgaard
Tlf. 40 48 68 82
stub@aqua.dtu.dk