Fangstteknologikursus ombord på Havfisken

Fangstteknologikursus ombord på Havfisken

Hvornår

09. aug 09:00 - 10. aug 17:00

Arrangør

DTU Aqua

Fangstteknologikursus ombord på Havfisken

Forskningsskibet Havfisken er i Skagerrak med en gruppe studerende som en del af DTU-kurset ”Fangstteknologi”.

Forskningsskibet Havfisken
Forskningsskibet Havfisken. Foto: Helle Falborg.

Forskningsskibet Havfisken er i Skagerrak for at give en gruppe kandidatstuderende dybtgående praktisk erfaring med at planlægge og gennemføre selektivitetsforsøg med fiskeredskaber til havs.

Feltarbejdet er en del af DTU-kurset ”Fangstteknologi”, som underviser de studerende i at designe dataindsamlingsprotokoller, evaluere den passende eksperimentelle metode, vurdere kvaliteten af de indsamlede data og anvende modellering.

Desuden giver kurset de studerende indsigt i den kommercielle fiskerisektor og fiskerilovgivningen samt de tekniske og biologiske principper bag de vigtigste aktive og passive fiskemetoder.

Få mere at vide om kurset ”Fangstteknologi”