Diagnostik af sygdomme hos fisk og skaldyr

DTU Aqua tilbyder laboratorieanalyser med henblik på at diagnosticere og overvåge sygdomme hos fisk, to-skallede bløddyr og krebsdyr primært inden for akvakultur, men også hos vildtlevende dyr.

Fisk i bassin. Foto: DTU Aqua

Sygdomme hos fisk og skaldyr

DTU Aquas arbejde med diagnostik af sygdomme hos fisk og skaldyr omfatter sygdomme, hvor der i henhold til lovgivning skal foretages undersøgelser på DTU Aqua samt andre sygdomme, som er almindeligt forekommende i Danmark.

Det diagnostiske analysearbejde indgår i det veterinære beredskab i samarbejde med Fødevarestyrelsen.

Referencelaboratorier

DTU Aqua er nationalt referencelaboratorium for sygdomme hos fisk, krebsdyr og to-skallede bløddyr, EU-referencelaboratorium for fiske- og krebsdyrsygdomme samt WOAH-referencelaboratorium for fiskesygdommen VHS (Egtvedsyge). 

Kvalitetssikring

Mange af DTU Aquas diagnostiske analyser udføres under ISO 17025:2017 og er akkrediteret af DANAK med registreringsnummer 588. 

Ring på tlf. 25 52 05 80 (hverdage kl. 9-15), hvis du brug for at få hurtig rådgivning om diagnostik af sygdomme hos fisk eller skaldyr eller vil lave en aftale om indsendelse af prøver.

Indsend en prøve

Kontakt

Vi anbefaler, at du ringer på

tlf. 25 52 05 80
(hverdage kl. 9-15)

for at lave en aftale før indsendelse af prøver.

Send

DTU Aqua
Sektion for Fiske- og Skaldyrssygdomme
Post- og Varemodtagelsen
Henrik Dams Allé, Bygning 205B
2800 Kgs. Lyngby