Lille regnbueørred i DTU's akvariefacilitet. Foto: Anne Lykke.

Diagnostik af sygdomme hos fisk og skaldyr

DTU Aqua tilbyder laboratorieanalyser med henblik på at diagnosticere og overvåge sygdomme hos fisk, to-skallede bløddyr og krebsdyr primært inden for akvakultur, men også hos vildtlevende dyr. 

Arbejdet omfatter

  • sygdomme, hvor der i henhold til lovgivning skal foretages undersøgelser på DTU Aqua.
  • andre sygdomme, som er almindeligt forekommende i Danmark. 

Det diagnostiske analysearbejde indgår i det veterinære beredskab i samarbejde med Fødevarestyrelsen. 

DTU Aqua er nationalt referencelaboratorium for sygdomme hos fisk, krebsdyr og to-skallede bløddyr, EU-referencelaboratorium for fiske- og krebsdyrsygdomme samt WOAH-referencelaboratorium for fiskesygdommen VHS (Egtvedsyge). 

Mange af instituttets diagnostiske analyser udføres under ISO 17025:2017 og er akkrediteret af DANAK med registreringsnummer 588. 

 

 

Kontakt

Britt Bang Jensen
Sektionsleder
DTU Aqua
93 51 89 48