Referencelaboratorium for fiske- og skaldyrsygdomme

Referencelaboratoriets opgaver

Referencelaboratoriet udfører analyser, der er baseret på gældende internationale og nationale regler, og som er akkrediterede eller foregår i henhold til laboratoriets kvalitetssystem.

Derudover omfatter referencefunktionen rådgivere, der er opdateret med nyeste forskningsbaserede viden om de pågældende sygdomme. Rådgiverne holder sig ajour som aktive forskere og ved at deltage i internationale netværk.

Referencefunktionen omfatter desuden tilsyn med nationale private veterinærlaboratorier og faglig understøttelse, hvis der opstår problemer med de private laboratoriers udførelse af analyser for lovomfattede sygdomme.

Sammen med andre nationale referencelaboratorier deltager DTU Aqua i internationale aktiviteter, der er med til at dokumentere kvaliteten af arbejdet. Aktiviteterne sker primært i regi af EU-Kommissionens europæiske referencelaboratorier.

Nationalt referencelaboratorium for sygdomme hos fisk, krebsdyr og to-skallede bløddyr

DTU Aqua er nationalt referencelaboratorium for fiskesygdomme. Myndighedssamarbejdet omhandler især sygdommen VHS (Egtvedsyge) hos dambrugsfisk, men også andre sygdomme, der er omfattet af veterinærlovgivningen.

Endvidere er DTU Aqua officielt udpeget af Fødevarestyrelsen som veterinært laboratorie for alle sygdomme hos fisk, toskallede bløddyr og krebsdyr. 

EU-referencelaboratorium for fiske- og krebsdyrsygdomme

DTU Aqua er udpeget som EU-referencelaboratorium for fiske- og krebsdyrsygdomme. Opgaven består bl.a. i at rådgive Europa-Kommissionen om bekæmpelse af sygdomme hos fisk og krebsdyr, udvikle nye diagnostiske metoder samt teste og hjælpe de nationale referencelaboratorier.

WOAH-referencelaboratorium for fiskesygdommen VHS (Egtvedsyge)

World Organisation for Animal Health (WOAH, tidligere OIE) har udpeget DTU Aqua som referencelaboratorium for fiskesygdommen VHS (Egtvedsyge).