Kvalitetssikring

DTU Aquas laboratorier, som undersøger fisk og skaldyr for sygdomme, arbejder efter kvalitetssikrede principper og er akkrediteret til at udføre analyse for blandt andet de anmeldepligtige sygdomme. Laboratorierne deler kvalitetssikringssystem med Center for Diagnostik DTU.

Et vedvarende højt fagligt niveau er med til at sikre en høj kvalitet af analyseresultaterne, og analysearbejdet er under løbende intern og ekstern kontrol.

Anvendelse af et akkrediteret laboratorium sikrer, at der er ekstern kontrol med kvaliteten af laboratorieanalyserne. 

Akkreditering 

Laboratorierne, som beskæftiger sig med sygdomme hos fisk og skaldyr, er akkrediteret og bedømt af DANAK efter ISO 17025:2017, der er betegnelsen for generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence.

Akkrediteringen er kundens sikkerhed for, at analyser og resultater som minimum frembringes efter gældende standard.

Sådan fungerer akkrediering i praksis 

En akkrediteringsperiode løber over 5 år og består af et fornyelsesbesøg og to tilsynsbesøg.

Ved hvert besøg gennemgås ledelsessystemet af DANAK og de tekniske procedurer af 2-3 tekniske assessorer. De tekniske assessorer er specialister på hvert deres område og er ansat i andre virksomheder end DANAK og DTU. 

Ud fra akkrediteringsbesøget vurderes om de faglige og tekniske kompetencer, kundehåndtering, klage- og afvigelsesbehandling er i orden. Når det vurderes i orden, kan laboratorie-analyserne besvares med brug af DANAK-logoet. 

Kontakt

Anette Bysted

Anette Bysted Specialkonsulent, Kvalitetschef Mobil: 93518906

Referencelaboratorier

DTU Aqua er nationalt referencelaboratorium for sygdomme hos fisk, krebsdyr og to-skallede bløddyr samt EU-referencelaboratorium for fiske- og krebsdyrsygdomme. Diagnostik af anmeldepligtige sygdomme foregår efter ISO 17025:2017 med akkrediterings-nr. 588. 

DANAK-logo

Som EU-referencelaboratorium for fiske- og krebsdyrsygdomme udbyder DTU Aqua præstationsprøvninger. De foregår efter ISO 17043 med akkrediterings-nr. 515. Området har været akkrediteret til udbud af præstationsprøvning på fiskesygdomme siden år 2003.

ILAC-MRA og DANAK-logo