Prisliste for analyser

Priser på DTU Aquas kommercielle analyser og undersøgelser af sygdomme hos fisk, krebsdyr og to-skallede bløddyr.

Betaling og forretningsbetingelser

Betalingsbetingelser er løbende måned + 15 dage, jf. afsnit om betaling i forretningsbetingelserne.

Kontakt

Prislisten omfatter de mest almindelige undersøgelser. Ring venligst på tlf. 25 52 05 80 (hverdage kl. 9-15), hvis du ønsker information om andre undersøgelsesmetoder eller andre agens.

Undersøgelse Pris i DDK ekskl. moms for 1. prøve Pris i DDK ekskl. moms for 2. prøve og efterflg. prøver
Modtagelse af prøver og/eller små fisk og besvarelse 348 348
Modtagelse af hele fisk, makroskopisk vurdering og besvarelse 500 500

Undersøgelse Materiale Metode Pris i DDK ekskl. moms for 1. prøve Pris i DDK ekskl. moms for 2. prøve og efterflg. prøver
Bakteriologisk undersøgelse af fisk, blodagar 1-5 fisk BU 612 612
Bakteriologisk undersøgelse af fisk, TYES-agar 1-5 fisk BU 622 622
Bakteriologisk undersøgelse af fisk, marin agar 1-5 fisk BU 612 612
Bakteriologisk undersøgelse af fisk, CHAB-agar 1-5 fisk BU 612  612 
Undersøgelse for bakteriel nyresyge, BKD (påvisning). Pr. prøve 1 pool á 1-5 fisk ELISA 278 278
Undersøgelse for PISCI SAL (Piscirickettsia salmonis) Pool efter aftale  PCR 1263 240
Resistensbestemmelse (tabletdiffusionsmetode, op til 5 antibiotika efter aftale). Pr. isolat Isolat Disk-diffusion  437  437

Undersøgelse Materiale Metode Pris i DDK ekskl. moms for 1. prøve Pris i DDK ekskl. moms for 2. prøve og efterflg. prøver
Generel virologisk undersøgelse af fisk i forbindelse med sundhedsovervågning og diagnostik på opdrætsanlæg. Pr. pool Pool á 1-10 fisk Cellekultur  1385 1385
Undersøgelse for CYHV (cyprinide herpesvira)  Pool efter aftale  PCR 1060 222
Undersøgelse for HVA (herpesvirus anguilla, rødhovedsyge) Pool efter aftale  PCR 1060 222
Undersøgelse for IHNV (infektiøs hæmatopoietisk nekrose-virus)  Pool efter aftale Real time PCR 1450  361
Undersøgelse for IPNV (infektiøs pankreas nekrose-virus) Pool efter aftale Real time RT-PCR 1450 361
Undersøgelse for ISAV (infektiøs lakseanæmi-virus) Pool efter aftale Real time RT-PCR 1469 302
Undersøgelse for KHV (koi herpesvirus) Pool efter aftale Real time PCR 1450 361
Undersøgelse for Noda Virus (viral encephalopati og retinopati, beta nodavirus) Pool efter aftale Real time PCR 1469 302
Undersøgelse for PFR (Pike Fry Rhabdovirus) Pool efter aftale Real time RT-PCR 1450 361
Undersøgelse for PMCV (piscine myocarditis virus) Pool efter aftale Real time RT-PCR 1509 420
Undersøgelse for PRV-1 (piscine orthoreo virus-1) Pool efter aftale Real time RT-PCR 1450 361
Undersøgelse for SAV (salmonid alphavirus – sleeping disease/pancreas disease) Pool efter aftale Real time RT-PCR 1469 302
Undersøgelse for SVCV (karpens forårsviræmi-virus) Pool efter aftale RT-PCR 1060 222
Undersøgelse for VHSV (viral hæmorrhagisk septikæmi-virus) Pool efter aftale Real time RT-PCR 1450 361
Undersøgelse for virus Y, PRV-3 (piscine orthoreo virus-3) Pool efter aftale Real time RT-PCR  1450  361

Undersøgelse Materiale Metode Pris i DDK ekskl. moms for 1. prøve Pris i DDK ekskl. moms for 2. prøve og efterflg. prøver
Undersøgelse for TSV (Taura virus) Pool efter aftale Real time RT-PCR 1500 420
Undersøgelse for WSSV (White spot syndrome virus)

Pool efter aftale Real time RT-PCR 1500 420
Undersøgelse for YHV (Yellow head virus) Pool efter aftale RT-PCR 1500 420

Undersøgelse Materiale Metode Pris i DDK ekskl. moms for 1. prøve Pris i DDK ekskl. moms for 2. prøve og efterflg. prøver
Generel parasitologisk undersøgelse 1-5 fisk Mikroskopi 497 497
Undersøgelse for svømmeblæreorm. Pr. enkelt undersøgelse Svømmeblære fra 1 ål Mikroskopi 137 137
Undersøgelse for PKD (Tetracapsuloides bryosalmonae) Pool efter aftale Real time PCR 1450 361
Undersøgelse for drejesygesporer (Myxosoma cerebralis). Pr. enkelt undersøgelse  1 fisk Mikroskopi 405  405

Undersøgelse Materiale Metode Pris i DDK ekskl. moms for 1. prøve Pris i DDK ekskl. moms for 2. prøve og efterflg. prøver
Histologiske eller immunhistokemiske undersøgelser 1-3 fisk Histologi eller IHC-histokemi 924 924