DTU Aqua indsamler data i Skagerrak og Nordsøen

DTU Aqua indsamler data i Skagerrak og Nordsøen

Hvornår

22. aug 09:00 - 09. sep 09:00

Arrangør

DTU Aqua

DTU Aqua indsamler data i Skagerrak og Nordsøen

Forskningsskibet Dana er på International Bottom Trawl Survey for at indsamle data om de vigtigste kommercielle fiskearter.

Dana in the North Sea
Forskningsskibet Dana i Nordsøen. Foto: Line Reeh.

Fra den 22. august til den 9. september 2024 deltager forskningsskibet Dana i International Bottom Trawl Survey (IBTS), som koordineres af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES).

Undersøgelsen gennemføres hvert år om foråret og efteråret. Lande med fiskeri i Skagerrak og Nordsøen (Danmark, Frankrig, Holland, Norge, Tyskland, Sverige og UK England/Skotland) indsamler hver især data om fiskebestandene i nærmere definerede områder, så man samlet får dækket et stort areal. På togterne indsamles også data om silde-og brislingelarver i hhv. første og tredje kvartal samt forskellige oceanografiske forhold i begge kvartaler.

Datoerne for togtet kan ændres.

Hvilke data indsamles?

Data indsamles ved kortvarigt fiskeri på bestemte stationer. Data omfatter bl.a. fiskenes længde, vægt, alder og modenhed, som anvendes til at estimere udbredelse og biomasse. Desuden indsamles data om hydrografiske forhold, f.eks. temperatur , som kan bidrage til at forklare udbredelsen af fiskebestandene.

Hvad bruges data til?

Data fra landenes togter samles og behandles i ICES. Resultaterne bliver til ICES’ biologiske rådgivning om fiskebestandenes tilstand. Rådgivningen er målrettet myndigheder, som bruger den som grundlag, når de skal fastsætte fiskekvoter og andre regler for fiskeriet.

Hvor er Dana nu?

 

Om Dana

Dana er Danmarks største havundersøgelsesskib og DTU Aquas primære skib. Dana har hjemhavn i Hirtshals.