Faciliteter til forskning i fiske- og skaldyrssygdomme, Lyngby

Faciliteterne omfatter laboratorier på biosikkerhedsniveau 1 og 2 og laboratorier til arbejde med forskellige teknologier og teknikker som GMO, bakteriologi, molekylære teknikker, immunanalyser, histologi og dyrkning af fiskeceller.

Kar til eksperimental forskning i fiskesygdomme.
Se video fra DTU Aquas faciliteter til forskning i fiske- og skaldyrssygdomme.

Faciliteterne omfatter laboratorier på biosikkerhedsniveau 1 og 2 og laboratorier til arbejde med fisk og skaldyr med GMO1-teknologier og bakteriologi, PCR og andre molekylære teknikker, immunanalyser og histologi. Desuden er der unikke faciliteter til dyrkning af fiskeceller.

Nogle af laboratorierne deles med andre DTU-institutter. Her er der blandt andet adgang til MALDI-TOF-massespektrometer til bakteriel diagnostik og Biomark HD (Fluidigm) til high throughput gen- og genekspressionsanalyser.

Faciliteterne omfatter en separat enhed med eget recirkulationssystem til produktion af sygdomsfri fisk, en karantænesektion til modtagelse af fisk og skaldyr fra eksterne leverandører samt en  smittesektion med høj sikkerhed for, at ingen sygdomsfremkaldende agens kan udledes. Denne sektion bruges til gennemførelse af infektionsforsøg med eksotiske og rekombinante fiske- og skaldyrspatogener.

Hvert rum i smittesektionen er udstyret med en række forskellige tanke og har separat regulering af vandtemperatur og saltholdighed. Sektionen omfatter endvidere et laboratorium til prøveudtagning fra forsøgsfiskene. Alt spildevand, der anvendes i smittesektionen, pasteuriseres inden det udledes til det offentlige spildevandssystem. Adgang til smittesektionen kræver kittel og støvle skift og efterfølgende karantæne fra besøg på andre akvarieanlæg.

Find video i toppen af siden om DTU Aquas faciliteter til forskning i fiske- og skaldyrssygdomme.