Gæsteforskere og -ph.d.-studerende på DTU Aqua

Gæsteforskere og gæste-ph.d.-studerende, der besøger DTU Aqua og arbejder ulønnet, skal registrere sig før ankomst.

Alle gæsteforskere og gæste-ph.d.-studerende, der skal arbejde ulønnet på DTU Aqua eller andre DTU-enheder, skal registrere sig i Guest Researcher System og have en underskrevet kontrakt inden ankomst.

Ikke-EU borgere, der skal søge om arbejds- og opholdstilladelse, skal have tilladelsen, inden arbejdet påbegyndes.