hypoxiprojektet-6-foto af Sune-Riis-Sørensen

EU tager ambitiøst skridt til at styrke dyrs sundhed og trivsel

mandag 22 apr 24

Kontakt

Ann Britt Bang Jensen
Sektionsleder
DTU Aqua
93 51 89 48

DTU Aqua vil bidrage med forskning og ekspertise til et stort nyt 7-årigt europæisk partnerskab af forskere og fonde, der skal hjælpe med at forbedre dyrenes sundhed og velfærd. DTU Aqua skal stå i spidsen for forskningspakker med fokus på fiskesygdomme og akvakultur.

The European Partnership on Animal Health and Welfare, EUPAHW, er et ambitiøst forsknings- og innovationsinitiativ, der blev skudt i gang i år af Europa-Kommissionen, EC, med det formål at kontrollere infektionssygdomme hos dyr og fremme dyrevelfærd.

Partnerne er gået sammen om at omsætte 16 indsatser fra EUP Strategic Research and Innovation Agenda, EUP SRIA, til 17 fælles interne projekter, som alle er treårige forskningsprojekter, som starter i 2024. DTU Aqua deltager i 12 af de 17 projekter.

Læs pressemeddelelsen fra partnerskabets centralkomité: European partnership of scientists and funders helping to improve animal health and welfare

DTU Aqua er en del af det ambitiøse skridt, idet instituttet skal bidrage med forskning og ekspertise inden for fiskesygdomme og akvakultur. DTU Aquas bidrag vil fokusere på at udvikle bedre diagnostik af fiskesygdomme, bedre beredskab i forhold til nye sygdomme og bedre forebyggelse af fiskesygdomme.

Det ene projekt er i samarbejde med DTU Fødevarer. DTU Fødevareinstituttet leder et delprojekt om antibiotikaresistens hos sygdomsfremkaldende bakterier og parasitter fra dyr og vandorganismer, der bruges til fødevarer.

360 millioner euro over syv år

Målene for det europæiske partnerskab passer ind i den europæiske grønne aftale og dens tilhørende Farm to Fork-strategi for et retfærdigt, sundt og miljøvenligt fødevaresystem.

Fra begyndelsen omfatter EUP EUPAHW 56 forskningsorganisationer, RPO, og 30 finansieringsorganisationer fra 24 europæiske lande i EU og uden for EU.

Partnerskabet forventes at investere 360 millioner euro over syv år for at styrke forskningen og lette samarbejdet mellem alle aktører. Indsatserne rækker videre end til aktørerne inden for dyresundhed og -trivsel i bestræbelserne for at styrke samarbejdet på tværs af sektorer og gennem en One Health and One Welfare-tilgang at give samfundsmæssig effekt.

De ambitiøse mål for EUPAHW har tiltrukket en mangfoldig mængde af partnere, herunder 56 førende forskningsorganisationer og 30 finansieringsorganisationer i Europa. Budgettet er 50 procent finansieret af Horizon Europe Research and Innovation Programme og 50 procent af EUPAHW's partnerinstitutioner

Lang historie for DTU's forskning i inden for veterinære og fødevarebårne sygdomme

Samlet deltager DTU i 12 af de kommende 17 forskningsprojekter i The European Partnership on Animal Health and Welfare.

DTU har en lang historie med forskning inden for veterinære og fødevarebårne sygdomme i relation til akvakulturproduktion, fiskeernæring og trivsel for opdrættede fisk.

Derudover spænder DTU-forskningen over en lang række områder, der supplerer udviklingen af teknologi og videnskrav til PAHW-emnerne.

DTU vil bidrage, hovedsageligt gennem institutterne DTU Aqua og DTU Food, til alle arbejdspakker. Hovedfokus for naturalydelser og generel indsats er dog rettet mod arbejdspakken WP3 Joint Initiatives & Integration.

På DTU Aqua vil i alt fem ph.d.'er og en postdoc blive tilknyttet projektet samt senior- og tenuretrack-forskere.

Samlet set vil de 56 forskningsorganisationer i projektet give betydelig forskningsbaseret rådgivning til kompetente myndigheder i EU og være rygraden i Animal Health & Welfare-, AHW, forskning i Europa.

Målene for EUP AH&W stemmer overens med den europæiske grønne aftale og dens tilhørende Farm to Fork-strategi for et retfærdigt, sundt og miljøvenligt fødevaresystem.

Foto: Sune Riis Sørensen

Flere fakta

  • Fokus fra DTU Aquas side er på:

    Bedre diagnostik af fiskesygdomme, herunder: Identifikation af bakteriearter og tidlig påvisning af abtimokrobiel resistens, Harmonisering af brug af diagnostiske værktøjer, Forbedring af diagnostiske værktøjer, specifikt til tidlig påvisning, Test og validering af eDNA til tidlig/ikke-invasiv sygdomsdetektion og validering af chip til diagnostik af flere patogener og immunmarkører på samme tid.
  • Bedre beredskab, herunder: Bedre overblik over nye sygdomme og sygdomme med ukendt ætiologi, Forståelse for de økonomiske konsekvenser af sygdom og cost-benefit ved forebyggelse, Bedre overblik over samspil mellem vilde fisk og opdrættede fisk, Arbejde med overblik over AMR i akvakultur.
  • Forebyggelse af sygdom, herunder: Bedre forståelse af immunrespons i forskellige livsstadier, Udvikling af bedre metoder til at administrere vaccine, Anvendelse af avl og foder til resistens, Metoder til overvågning, og biosikkerhed, f.eks. desinfektion
  • og fiskevelfærd, herunder: Harmonisering af velfærdsindikatorer i fiskevelfærd, Identifikation af faktorer af betydning for velfærd i akvakultur, Flerdimensionel vurdering af bæredygtighed og velfærd.