Nyheder

VÆLG INTERVAL
RSS
2015
Foto: Martin Dam Kristensen
28 SEP

Forskere og erhvervsliv mødes for at udveksle viden om miljøvenligt fiskeopdræt

For tredje gang afholder det nordiske netværk for recirkuleringsteknologi i akvakultur, NordicRAS.net, en international workshop for forskere, industri og fiskeopdr...

Hav- og dambrugSpildevand og vandafledning
18 SEP

Med bjørnevagt på isen

Hvad sker der med livet i havet ved Arktis, hvis der kommer et olieudslip? Og vil selve oprydningen have negative effekter på havmiljøet? Det er et internationalt...

Miljø og forureningØkosystemerHavforskningIsforskning
Dana. Foto Milan Pavlovic, DTU Aqua
16 SEP

Ny ilt til Østersøen

Ekspedition skal give svar på om vinterens indstrømning af iltrigt vand fra Kattegat er godt nyt for torsken i Østersøen

Fiskeri og fiskebestandeFisk og skaldyrHavforskning
Henrik Gislason, DTU Aqua. Foto Helle Sørensen.
15 SEP

Åbningsforelæsning om 'Den hellige gral for biologer'

Når fiskeribiologer og rådgivere fra hele Europa og Nordamerika i september samles i København til konference hos Det Internationale Havundersø...

HavforskningFiskeri og fiskebestandeFisk og skaldyrKlimaændringer
Sælskadede torsk. Foto Henrik Frithiof.
08 SEP

Kortlægning af sælskader i dansk fiskeri

Første undersøgelse af omfanget af sælskader på fisk og redskaber i fiskeri med garn, kroge og ruser. 

Marine researchFisheries and fish stocks
Calanus finmarchicus. Foto Sigrun Jonasdottir.
07 SEP

Vandlopper i vinterdvale fjerner store mængder kulstof fra atmosfæren

Dyreplankton på størrelse med riskorn spiller en langt større rolle for havets evne til at optage CO2, end man hidtil har troet

HavforskningKlimaændringer
Anchor Lab map, GUDP-VIND.
03 AUG

Fiskere fanger vandlopper

Måske mængden af vandlopper på fiskepladserne kan være signal om, hvorvidt der er tobis at fange.

Fiskeri og fiskebestandeFisk og skaldyrFødevareteknologiHavforskning
Foto Henrik Carl
08 JUL

Kan saltvand bremse den sortmundede kutling?

Den sortmundede kutling breder sig i de sydøstlige dele af de indre danske farvande. Viden om artens fysiologi og genetik kan afsløre om den også vil...

Fiskeri og fiskebestandeFisk og skaldyrHavforskningØkosystemer
Stallingen - bestandene i fredet i de danske vandløb da bestandene er forholdsvis små
22 JUN

Stallinger kæmper for deres overlevelse i vandløbene

De store stallinger bliver med stor sandsynlighed ædt af rovdyr.

Satelitsendere på ål har afsløret en helt unik vandringsadfærd
22 JUN

Ny teknologi afslører fisks adfærd i søer, åer og hav

Ny teknologi giver værdifuld viden om fisks adfærd i både ferskvand og de store marine områder. Kim Aarestrup fra DTU Aqua har sammen med internationale...

Nyheder

Nyhedsbrev fra DTU Aqua

Få besked pr. mail, når der er nyt fra DTU Aqua.

Nyheder fra DTU Aqua