Forskning

DTU Aqua forsker i bæredygtig udnyttelse og produktion af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling.

Via venstremenuen kan du få mere at vide om DTU Aquas 13 forskningsområder.