Forskning

DTU Aqua forsker i bæredygtig udnyttelse og produktion af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling.

DTU Aquas forskningsområder

 

Publikationer

Dansk Skaldyrcenter

Dansk Skaldyrcenter ved DTU Aqua forsker i bæredygtig produktion af skaldyr og tang samt i kystnære økosystemer som grundlag for produktion af skaldyr og tang og i forhold til produktionens miljøpåvirkninger. Dansk Skaldyrcenter ligger på Mors i Limfjorden.

Gå til centerets hjemmeside

Centre for Ocean Life

Centre for Ocean Life ved DTU Aqua er et Villum Kann Rasmussen Centre of Excellence, som udforsker fundamentale biologiske-fysiske processer i havet og udvikler modeller til at forstå og forudsige ændringer i livet i havet.

Gå til centerets hjemmeside