Ørreder. Foto: DTU Aqua

DTU Aqua bidrager til stort innovationsprojekt om fiskefoder

onsdag 11 jun 14
|
af Line Reeh

Kontakt

Anne Johanne Tang Dalsgaard
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 32 16

Proteiner er dyr råvare

Proteiner er den dyreste ingrediens i fiskefoder. Foderproducenten BioMar køber over en million tons råvarer om året, til en samlet værdi på ca. 5,25 milliarder kr. Ved at forbedre proteinfordøjeligheden med blot 1 % kan råvarebehovet til produktion af fiskefoder reduceres med 1,1 %. Det svarer til en besparelse for erhvervet på over 50 millioner kroner om året.

Kilde: Pressemeddelelse fra InnovationsFonden om projektet


Innovationsfonden

DTU Aqua deltager sammen med foderproducenten BioMar, KU og AU i et stort innovationsprojekt der skal forbedre udnyttelsen af råstofferne i fiskefoder til gavn for både miljø og producenter. 

Projektet ExiPro har et samlet budget på 14 millioner kroner og støttes med 7 millioner kroner fra InnovationsFonden.

En stor del af arbejdet de næste fire år kommer til at foregå ved Nordsøen Forskerpark, hvor både DTU Aquas Sektion for Akvakultur og BioMar har forsøgsanlæg.

Fisk i voksealderen har som alle andre dyr brug for protein for optimal vækst. Det er imidlertid ikke nok blot at tilføre flere proteiner i foderet, for væksten afhænger af proteinets kvalitet og biotilgængelighed, og selv ganske små forskelle i proteinernes sammensætning og struktur har stor indflydelse på, hvor godt de bliver udnyttet. Hvis optagelsen og udnyttelsen er optimal, vokser fiskene mere og udskiller samtidig mindre kvælstof i deres afføring, som kan forurene det omgivende miljø.

- Den primære miljøbelastning fra akvakultur stammer fra det foder, fiskene har spist men ikke udnyttet til vækst, og en optimering af fiskenes proteinudnyttelse er helt essentiel for at reducere udskillelsen af kvælstof, der netop stammer fra uudnyttet protein’, fortæller Anne Johanne Dalsgaard, seniorforsker ved DTU Aqua

Både råstofkvalitet og fremstillingsproces har betydning for fiskefoderets ernæringsværdi. Ikke bare varierer kvaliteten af råstoffet (f.eks. fiskemel) meget, det bliver også påvirket af den høje varme og det høje tryk der opstår, når foderpillerne fremstilles (ekstruderes). Højkvalitets protein er en dyr ingrediens og en mangelvare, så ved at optimere udnyttelsen kan man producere mere fisk med samme mængde foder og samtidig reducere udledningen til miljøet.

- Når fiskene udnytter proteinet til vækst bygges proteinets kvælstof ind i vævet, og man får mere fisk for det samme foder samtidig med at der udledes mindre kvælstof fra produktionen. Via såkaldte ”massebalance-forsøg”, hvor vi fodrer fiskene og måler på, hvad de udskiller igen både via fækalier og direkte til vandet, kan vi dokumentere, hvor effektiv proteinoptagelsen er for forskellige fodertyper. For at studere i hvor høj grad fiskene kan optage proteinerne i foderet vil det også blive undersøgt, hvornår de forskellige aminosyrer fra proteinerne i foderet fremkommer i fiskenes blod, og hvordan det påvirker enzymaktiviteten i forskelligt væv,' fortæller DTU Aqua-seniorforskeren.

Ud over DTU Aqua deltager BioMar, AU Food og KU Food i projektet ExiPro.