Temadag om havbundens betydning for fiskene

torsdag 10 maj 12
Den 7. juni 2012 inviterer DTU Aqua, Dansk Fritidsfiskerforbund, Dansk Amatørfiskerforening og Danmarks Sportsfiskerforbund til temadag om havbundens betydning for fiskene

Der er i øjeblikket stor fokus på, hvad stenrev, muslingerev og andre typer hård havbund betyder for livet i havet. Fra mange sider er der ønske om at anlægge kunstige stenrev og muslingerev for at sikre havets biologiske mangfoldighed og for at øge iltindholdet og mindske betydning af næringssalte i fjordområder. Samtidig anlægges der mange nye havvindmøller, og der gives tilladelser til råstofindvinding og dumpning af opgravet materiale. Hvilken indflydelse har det på livet i havet og ikke mindst på vores spisefisk? Det vil en temadag den 7. juni på Fyn forsøge at svare på.

Temadagen er arrangeret af DTU Aqua, Dansk Fritidsfiskerforbund, Dansk Amatørfiskerforening og Danmarks Sportsfiskerforbund. Målet med dagen er at få en bedre forståelse for, om man skal fokusere på at restaurere den hårde bund i de danske farvande, når man vil fremme bestandene af de fisk, som fritids- og lystfiskere ønsker at fange, og at komme med bud på, hvordan det i givet fald bedst kan gøres.

Temadagen henvender sig specielt til fritids- og lystfiskere. Alle er dog velkomne. Der er begrænset deltagerantal, så det anbefales at tilmelde sig så hurtigt som muligt.