Spærring i vandløb ved dambrug. Foto: Kim Birnie-Gauvin.

Ph.d.-forsvar om konsekvensen af spærringer i vandløb for ferskvandsfisk

fredag 29 nov 19
|

Kontakt

Kim Aarestrup
Professor
DTU Aqua
35 88 31 42

Kontakt

Den 6. december 2019 forsvarer Kim Birnie-Gauvin sin ph.d.-afhandling på DTU Aqua i Silkeborg.

Ph.d.-studerende Kim Birnie-Gauvin forsvarer sin afhandling “The unspoken truth about impacted rivers. Consequences and implications of barriers for conservation of freshwater fish” på DTU Aqua i Silkeborg den 6. december 2019. 

Forsvaret finder sted i kantinen på DTU Aqua, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg. 

Vejledere
  • Hovedvejleder: Professor Kim Aarestrup, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Niels Jepsen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor Anders Koed, DTU Aqua
Censorer
  • Seniorforsker Jon C. Svendsen, DTU Aqua
  • Forsker Line Elisabeth Sundt-Hansen, Norsk institutt for naturforskning, Norge
  • Doktor Andy Moore, Cefas, UK
Ordstyrer ved forsvaret
  • Seniorforsker Jakob Hemmer Hansen, DTU Aqua

Afhandlingen

En kopi af afhandlingen ”The unspoken truth about impacted rivers. Consequences and implications of barriers for conservation of freshwater fish” kan læses på instituttet. Kontakt Rikke Hansen, rikh@aqua.dtu.dk.