Grafik fra Christoffer Moesgaard Albertsens afhandling.

Ph.d.-forsvar om statistiske modeller til vurdering af fiskebestande

fredag 02 feb 18

Tid & sted

Tid
Fredag den 9. februar 2018 kl. 13.00

Sted
DTU
Asmussens Allé
Bygning 303A, auditorium 41
2800 Kgs. Lyngby

Afhandlingen

En kopi af afhandlingen "State-Space Modelling in Marine Science" kan læses på DTU Aqua. Konktakt Rikke Hansen, rikh@aqua.dtu.dk

Fiskene i havet kan ikke tælles direkte. Derfor er der brug for statistiske modeller, der tager højde for denne særlige datausikkerhed, når fiskebestande skal vurderes. Det har Christoffer Moesgaard Albertsen arbejdet med i sit ph.d.-projekt, og fredag den 9. februar forsvarer han sin afhandling. 

Tilstandsrumsmodeller (state-space models) er et værktøj til at analysere tidsrækker, der ikke kan observeres uden fejl. Eksempler på det er bestandsvurderingsmodeller for fisk og bevægelsesmodeller for individuelle havdyr. 

I bestandsvurderingsmodeller for fisk er målet at estimere bestandsstørrelsen, men de eneste tilgængelige data er antallet af fisk, der bliver fanget, samt stikprøver baseret på en lille andel af bestanden. I individuelle bevægelsesmodeller for havdyr kan præcise positionssystemer som GPS ikke benyttes, fordi de ikke kan sende under vand. I stedet må upræcise alternativer bruges, og det giver observationer med store målefejl.

Både bestandsvurderings- og bevægelsesmodeller er af stor betydning for forvaltning og beskyttelse af fiskebestande og andre havdyr. Derfor er der brug for modeller, der er operationelle i en forvaltningssammenhæng, samtidig med at de giver realistiske vurderinger af usikkerhederne i modellerne.

Udviklingen inden for statistisk databehandling har gjort det muligt at tilpasse tilstandsrumsmodeller inden for få sekunder – noget der før kunne tage timer – og ph.d.-studerende Christoffer Moesgaard Albertsen, DTU Aqua har i sit ph.d.-projekt arbejdet med at evaluere, udvikle og implementere sådanne tilstandsrumsmodeller, så de kan bruges inden for forvaltning af havets levende ressourcer. 

Om forsvaret

Fredag den 9. februar 2018 forsvarer Christoffer Moesgaard Albertsen sin ph.d.-afhandling "State-Space Modelling in Marine Science" på DTU. Forsvaret finder sted kl. 13.00 i bygning 303A, auditorium 41 på DTU’s campus i Lyngby.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Anders Nielsen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Lektor Uffe Høgsbro Thygesen, DTU Compute

Censorer

  • Professor Ken Haste Andersen, DTU Aqua
  • Adjunkt Noel Cadigan, Memorial University, Canada
  • Næstformand i Advisory Committee og ph.d. Carmen Fernandez, ICES

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Martin Lindegren, DTU Aqua