Tobis. Foto: Ole Henriksen.

Ph.d.-forsvar om bestandsdynamik hos tobis

onsdag 03 jun 20

Kontakt

Mikael van Deurs
Lektor
DTU Aqua
35 88 34 28

Kontakt

Ole Henriksen
Postdoc
DTU Aqua
61 72 56 95

Den 12. juni 2020 forsvarer Ole Henriksen, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online. 

Tobis (hovedsageligt havtobis, Ammodytes marinus) spiller en stor rolle i Nordsøens økosystem, fordi den udgør en af de vigtigste fødekilder for mange rovfisk, fugle og havpattedyr. Desuden er tobis grundlag for et af de største fiskerier i Nordsøen. 

Fra år til år kan der være store variationer i forekomsten af tobis, og økosystemet påvirkes meget af ændringer i populationsdynamikken hos tobis. Konsekvenserne for økosystemet er velkendte, men viden om de underliggende processer og mekanismer bag variationerne i tobisbestanden er stadig mangelfuld. 

Ole Henriksen afdækker i sin ph.d.-afhandling de vigtigste faktorer for tobisbestandens størrelse. Afhandlingens litteraturgennemgang om vækst, bestandstætheder, levesteder, føde, rovdyr, fiskeri, temperatur, oceanografi og vejrforhold giver forskere et overblik over området og adgang til vigtig bibliografi. 

I afhandlingen indgår fire videnskabelige artikler, som undersøger effekten af oceanografi, tæthedseffekter samt temperatur. Indsigten fra forskningen, undersøgende analyser og analytiske værktøjer, som præsenteres i afhandlingen, kan være udgangspunkt for mere dybtgående undersøgelser af emner, som hidtil ikke har haft særlig opmærksomhed, påpeger Ole Henriksen i afhandlingen. 

Den viden, som afhandlingen præsenterer, er også relevant for den fremtidige forvaltning af tobisbestanden I Nordsøen. 

Om forsvaret

Ole Henriksen, DTU Aqua, forsvarer sin ph.d.-afhandling "The factors driving the spatiotemporal population dynamics of sandeel in the North Sea" fredag den 12. juni 2020 kl. 13.00. 

Forsvaret foregår online via Zoom. Kontakt Rikke Hansen, rikh@aqua.dtu.dk, senest 11. juni kl. 15.00 for at få et link til deltagelse i forsvaret.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Mikael van Deurs, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Asbjørn Christensen, DTU Aqua

Censorer

  • Seniorforsker Ole Ritzau Eigaard, DTU Aqua
  • Lektor Valerio Bartolino, SLU, Sverige
  • Seniorforsker Thomas Régnier, Marine Scotland, UK

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Jane W. Behrens, DTU Aqua

Afhandlingen

En kopi af afhandlingen ”The factors driving the spatiotemporal population dynamics of sandeel in the North Sea” kan tilsendes pr. mail. Kontakt Rikke Hansen, rikh@aqua.dtu.dk.