Opdrætsanlæg.

International workshop om teknologi til opdræt af fisk

fredag 01 feb 19

Kontakt

Anne Johanne Tang Dalsgaard
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 32 16

Workshopens hovedsponsor

Den danske foderproducent BioMar er kommerciel hovedsponsor for workshoppen.

NordicRAS Network

På DTU Aquas initiativ blev Nordic Network on Recirculating Aquaculture Systems (NordicRAS Network) etableret i 2011 af en gruppe akvakulturforskere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. 

Netværkets primære formål er at koordinere og styrke forskning og udvikling inden for recirkulerende akvakultur i de nordiske lande. Det sker blandt andet ved afholdelse af en workshop hvert andet år. 

Netværket og workshoppen er, trods sit nordiske navn, åbnet for forskere, erhvervsliv og andre interesserede fra alle lande, og omkring 450 personer er i dag medlem af netværket. 

Læs mere på nordicras.net

Workshop inviterer industri og forskere til at dele den nyeste viden om recirkulerede akvakultursystemer

Den 5. internationale NordicRAS-workshop afholdes den 7.-8. oktober 2019 i Berlin. Workshoppen arrangeres af NordicRAS Network, som DTU Aqua står i spidsen for, og der er netop åbnet for tilmelding. I år er der plads til 250 deltagere.

Workshoppen beskæftiger sig med den nyeste teknologiske udvikling indenfor recirkulerende akvakultursystemer (RAS). Recirkulerende akvakultursystemer er kendetegnet ved, at man renser og genbruger vandet og dermed kan styre udledningen fra opdrætsanlæggene, så de påvirker miljøet mindre sammenlignet med ”gammeldags” gennemstrømningsanlæg, hvor der ikke er samme krav til rensning af vandet, før det ledes tilbage til vandløbet. 

NordicRAS-workshoppen er målrettet opdrættere, forvaltere, ansatte i teknologi- og serviceindustrien, ingeniører, dyrlæger, forskere og andre med professionel interesse i recirkulerede akvakultursystemer.

Blandt emnerne på workshoppen er vandbehandlingsteknologi, mikrobiologi i RAS, partikler og partikelfjernelse, avancerede oxideringsprocesser (AOP), sensorer og online-monitering, slambehandling, desinfektion og hjælpemidler, fiskesundhed og -velfærd samt recirkulerende saltvandsanslæg.

Akvakultur er en vigtig brik i afskaffelse af sult

Recirkuleringsteknologi inden for akvakultur er en del af løsningen på verdens fødevareproblemer, forklarer seniorforsker Anne Johanne Tang Dalsgaard, DTU Aqua. 

"Akvakulturerhvervet er en af de hurtigst voksende brancher i verden, fordi den voksende befolkning efterspørger fisk og skaldyr. Det er nødvendigt, at den stigende produktion af fisk i akvakultur sker på en bæredygtig måde, og her spiller recirkuleringsteknologien en væsentlig rolle, fordi man kan styre udledningen”, siger Anne Johanne Tang Nielsen, som er koordinator for NordicRAS Netværket og arrangerer workshoppen.

Workshop afholdes i forbindelse med stor europæisk messe

I år afholdes NordicRAS-workshoppen i samme konferencecenter som den store europæiske konference og messe Aquaculture Europe 2019.

Arrangørerne har tilpasset programmerne, så deltagerne kan fortsætte direkte til Aquaculture Europe 2019, når NordicRAS-workshoppen er slut. På den måde kan deltagere, som gerne vil være med til begge arrangementer, nøjes med at rejse én gang, og der er også rabat på deltagerbetalingen, hvis man tilmelder sig begge arrangementer. 

Tilmeldingsfristen er 20. september 2019, eller når alle pladser er udsolgt. Hvis man ønsker at holde oplæg inden for et af workshoppens temaer, er abstracts velkomne senest 1. august 2019.  

Læs mere om NordicRAS-workshoppen på nordicras.net