Professor Thomas Kiørboe, DTU Aqua fik overrakt G. A. Hagemanns guldmedalje for sin forskning af DTU's rektor Anders Bjarklev ved DTU's årsfest 2015.  Foto: Thorkild Amdi Christensen

To priser til DTU Aqua ved DTU's årsfest

tirsdag 12 maj 15
|

Kontakt

Thomas Kiørboe
Professor
DTU Aqua
35 88 34 01

Kontakt

Eskild Kirkegaard
Emeritus, seniorforsker
DTU Aqua

Ved DTU's årsfest den 8. maj 2015 fik professor Thomas Kiørboe og cheffiskerirådgiver Eskild Kirkegaard, DTU Aqua priser for deres arbejde 

Guldmedalje for forskning i livet i havet

Professor Thomas Kiørboe, DTU Aqua fik ved DTU's årsfest G.A. Hagemanns guldmedalje for sin forskning i marine organismer. DTU's rektor Anders Bjarklev fremhævede i motiveringen, at Thomas Kiørboe har en sjælden evne til at benytte sine observationer til at se større biologiske sammenhænge. Han anvender matematiske modeller og analyser, fysiske principper og antropologiske paralleller – blander dem frit og får de mest forbløffende resultater.

Thomas Kiørboes forskningsområde er havets mindste dyr –  dyreplankton –  som er grundlaget for havets fødekæder. Han har blandt andet nærstuderet copepoder eller vandlopper, som de også hedder, og deres adfærd, når de søger føde, flygter fra fjender eller leder efter en mage i de store oceaner.

G.A. Hagemanns guldmedalje uddeles af DTU til ingeniører og naturvidenskabelige forskere og er opkaldt efter tidligere direktør på DTU Gustav Adolph Hagemann. Medaljen blev uddelt første gang i 1933.

På fotoet øverst på siden får Thomas Kiørboe overrakt medaljen af rektor Anders Bjarklev.

Pris for forskningsbaseret rådgivning af myndigheder

Cheffiskerirådgiver Eskild Kirkegaard fik ved årsfesten DTU's pris for forskningsbaseret rådgivning. Koncerndirektør Niels Axel Nielsen motiverede prisen med, at Eskild Kirkegaard i særlig grad evner at formidle rådgivningen og gå i dialog med alle grene af DTU’s aftagere og samarbejdspartnere, og at han har stor indsigt i interesseorganisationernes synspunkter, erhvervenes vilkår og i myndighedernes opgaver og ansvar – en viden, der er nødvendig for at kunne omsætte DTU’s forskning til en neutral og nyttig forskningsbaseret rådgivning.

DTU Aquas forskningsbaserede rådgivning omfatter især rådgivning af Fødevareministeriet og EU om fiske- og skaldyrsbestandes udvikling, fangstmuligheder, fiskeriforvaltning, effekter af fiskeri og andre menneskeskabte påvirkninger af det marine økosystem, genopretning af fiske- og skaldyrsbestande og deres levesteder samt akvakulturproduktion.

Eskild Kirkegaard arbejder for tiden som fuldtidsformand for den rådgivende komité ACOM i Det internationale Havundersøgelsessråd ICES og har derfor ikke sin daglige gang på DTU Aqua. 

Eskild Kirkegaard fik overrakt DTU's pris for forskningsbaseret myndighedsrådgivning af koncerndirektør Niels Axel Nielsen. Foto: Thorkild Amdi Christensen
Eskild fik overrakt DTU's pris for forskningsbaseret myndighedsrådgivning af koncerndirektør Niels Axel Nielsen. Foto: Thorkild Amdi Christensen.

Film om DTU Aquas forskningsbaserede rådgivning

I forbindelse med prisoverrækkelsen ved DTU's årsfest blev der vist en kort video om Eskild Kirkegaards  - og DTU Aquas - forskningsbaserede rådgivning. Videoen tager 1 min.