Blåhvilling. Foto: Søren Post

Ph.d.-forsvar om blåhvillings adfærd og fordeling i havet omkring Grønland

mandag 14 jun 21

Kontakt

Kontakt

Teunis Jansen
Professor
DTU Aqua
35 88 33 55

Den 28. juni 2021 forsvarer Søren Post sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online.

Den lille torskefisk, blåhvillingen, er vidt udbredt i Nordatlanten hvor den forekommer i store mængder og danner grundlag for et af de største kommercielle fiskerier i verden. 

Havene omkring Grønland ligger generelt uden for blåhvillingens normale udbredelsesområde, og fisken fanges kun sporadisk her. Men med stigende havtemperaturer som følge af klimaændringer kan blåhvillingen blive mere udbredt i grønlandske farvande og kan potentielt blive en vigtig ressource for den voksende pelagiske fiskeriflåde i Grønland. Der mangler imidlertid viden om blåhvillingens biologi og bestandsudvikling i regionen. Det gør det vanskeligt for biologer og beslutningstagere at rådgive om og forvalte et potentielt nyt fiskeri.

Søren Post, som er tilknyttet DTU Aqua og Grønlands Naturinstitut, bidrager i sit ph.d.-projekt med ny viden om blåhvillingen i grønlandske farvande. Han har undersøgt dens udbredelse og vandring og har analyseret potentielle miljøfaktorer, der driver op- og nedgange i bestandens størrelse. Desuden har han undersøgt, hvad fisken spiser.

Resultaterne fra Søren Posts forskning viser, hvor i Grønland de forskellige livsstadier af blåhvilling hovedsageligt findes, og dokumenterer, at forekomsten af blåhvilling stiger i perioder med varmere havvandstemperaturer. Han viser desuden, at stigningen i antallet af blåhvilling er knyttet til specifikke havstrømme (’the subpolar gyre’). På baggrund af feltstudier beskriver han yderligere sammensætningen af blåhvillingens føde og variationen i fødesøgningen i løbet af døgnet.  

Om forsvaret

Søren Post forsvarer sin ph.d.-afhandling "Blue whiting (Micromesistius poutassou): behaviour and distribution in Greenland waters” mandag den 28. juni 2021 kl. 13 på Zoom. Find link til Zoom in boksen nedenfor.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Teunis Jansen, DTU Aqua og Grønlands Naturinstitut
  • Medvejleder: Seniorforsker Sigrun Jonasdottir, DTU Aqua

Censorer

  • Lektor Mikael van Deurs, DTU Aqua
  • Principal Scientist Richard Nash, Marine Fisheries – Cefas, Lowestoft, UK
  • Direktør og Principal Researcher Agnes Christine Gundersen, Møreforsking AS, Norge

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Karin Hüssy, DTU Aqua
Få mere at vide

Et populærvidenskabeligt resume af afhandlingen kan hentes her (på engelsk)

En kopi af afhandlingen kan fås hos Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk

Link til Zoom og retningslinjer for deltagelse i forsvaret

Søren Posts ph.d.-forsvar kan følges på Zoom via dette link: 
https://dtudk.zoom.us/j/61337005366?pwd=M2EyTHEybU1DSkJDSEFzMktoTm1idz09

Log venligst ind i møderummet 10 minutter før forsvaret starter. 

Alle deltagere er automatisk på lydløs fra start, men tjek venligst, at mikrofonen altid er slået fra.  

Ved starten af forsvaret vil der blive givet instruktioner om forløbet af forsvaret.